Żabki

22.06.2021 r odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Dziesięć miesięcy wspólnych zajęć i zabaw minęło bardzo szybko, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli także Rodzice.

Na początku Żabki  zatańczyły „Poloneza”, który wszystkich zachwycił. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze prezentując swoje umiejętności artystyczne. Po występie wszystkie dzieci otrzymały dyplomy od Pani Dyrektor, a dzieci, które opuszczają przedszkolne progi – upominki.

Czas pożegnań nigdy nie jest łatwy, ale mamy nadzieję, że czas spędzony w Wesołych Nutkach na zawsze pozostanie w sercach Dzieci.

Życzymy, by wakacje były czasem bezpiecznego i zasłużonego wypoczynku. Pragniemy pogratulować dzieciom osiągniętych sukcesów i serdecznie podziękować  Rodzicom za zaangażowanie we współprace z przedszkole.

W środę 23 czerwca uczestniczyliśmy zajęciach Labo Odkrywcy. Dowiedzieliśmy się czym jest bryła, poznaliśmy budowę sześcianu, ostrosłupa oraz kuli. Braliśmy udział w eksperymentach z bryłami, moczyliśmy je w wodzie z płynem do baniek mydlanych. Bardzo podobało nam się robienie wielkich baniek mydlanych.
W poniedziałek 21 czerwca odbyły się kolejne zajęcia Dziecięcej Akademii Sportu prowadzone przez instruktora z AWF. Tym razem była to szermierka.
Szermierka jest piękną, elegancką i elitarną dyscypliną. Wpływa korzystnie na rozwój fizyczny, poprawę refleksu, umiejętność koncentracji oraz szybkość podejmowania decyzji. Uczy spokoju i panowania nad własnym ciałem.

1 czerwca świętowaliśmy  Dzień Dziecka w towarzystwie szkolnego naukowca podczas niezwykłego pokazu. Na początku czerwca rozmawialiśmy o przyjaźni. Podczas zajęć dzieci poznały cechy charakteru, które powinni posiadać prawdziwi przyjaciele. 9 czerwca obchodziliśmy Dzień Przyjaciela. W tym dniu uczestniczyliśmy w różnych grach, zabawach i tańcach. Rysowaliśmy też obrazek dla przyjaciela i wspólnie przygotowaliśmy plakat pt. "Dzień Przyjaciela". Ten dzień przebiegł w atmosferze przyjaźni, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

W minionym tygodniu  Żabki miały również okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez osoby z Fundacji Przystanek Twórczość pt. "Przygoda z książką - czytamy i twórczo działamy". Na zajęciach dzieci m.in. wysłuchały fragmentu książki pt. "Czy jesteś tchórzem, Albercie?", rozmawiały o swoich emocjach, wykonywały ciekawą pracę plastyczną.

W tym tygodniu świętowaliśmy również podwójne urodziny - Kai i Heleny, a także przygotowywaliśmy się również do występu artystycznego z okazji Zakończenia Roku, który zbliża się wielkimi krokami :)
 1. Poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, akceptowanie odrębności ludzi różnych narodowości.
 2. Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej. Wdrażanie do pomagania młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.
 3. Wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych dzieci, zachęcanie do współdziałania podczas zabaw i działalności zadaniowej.
 4. Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem.
 5. Poszerzanie wiadomości na temat środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 6. Ćwiczenia w  różnicowaniu stron ciała – prawej i lewej, orientowaniu się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 7. Doskonalenie umiejętności wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
 8. Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 9. Przygotowanie do nauki pisania - rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.
 10. Ćwiczenia słuchowe: wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą, wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 11. Przygotowywanie programu artystycznego: mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, śpiewanie piosenek w połączeniu z ruchem, taniec.

 

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieci z całego świata.
 2. Moje podwórko.
 3. Wkrótce wakacje.

26 maja braliśmy również udział w zajęciach z cyklu „Labo odkrywcy”. Tym razem omówiliśmy zjawisko tęczy. Dzieci dowiedziały się jak ona powstaje i z jakich składa się kolorów, a także co to jest i z czego składa się światło białe. Żabki były pod wielkim wrażeniem prezentowanych doświadczeń.

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o rodzinie. Wzmacnialiśmy poczucie przynależności do rodziny poprzez opisywanie osób słowami . Dzieci utrwalały znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne  poprzez gry matematyczne, przeliczanie obiektów, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Żabki z wielkim zaangażowaniem brały udział w przygotowaniach do Dnia Mamy – własnoręcznie wykonały prezenty oraz laurki dla swoich mam, uczyły się wierszyków i piosenek.

Wiele emocji i wrażeń zapewniła Żabkom gra planszowa – „Zakodowany zamek”, którą wygraliśmy w konkursie matematycznym zorganizowanym przez Przedszkole nr 245 „Sowy Mądrej Głowy”.W minionym tygodniu nastąpiło również rozstrzygnięcie dzielnicowego konkursu "Dzieci z bielańskich przedszkoli tworzą Przedszkolną Książkę Kucharską". Żabki są współautorami książki z przepisami - nasz przepis na "Marchewkowe Muffinki" pięknie prezentuje się w nowo powstałym dziele :-). Oprócz egzemplarza książki dostaliśmy również od organizatorów dyplom oraz nagrody. 

 

          W poprzednim tygodniu rozmawialiśmy na temat łąki i jej mieszkańców. Nazywaliśmy rośliny i zwierzęta zamieszkujące łąkę, m.in. owady. Poznaliśmy cykl rozwojowy motyla i żaby na podstawie historyjek obrazkowych.
            Bawiliśmy się przy piosenkach "Karuzela na łące" oraz "Jak powstaje miód". Rozwijaliśmy kompetencje matematyczne podczas ćwiczeń z figurami geometrycznymi oraz dzięki zabawie "Liczymy kolorowe motyle".
            Dowiedzieliśmy się jakie znaczenie ma barwa ochronna dla zwierząt, na podstawie opowiadania H. Bechlerowej "O żabkach w czerwonych czapkach". Naszą salę zdobią wykonane przez Żabki prace plastyczne: praca grupowa "Kolorowa Łąka" stworzona wg pomysłów dzieci oraz "Łąka wiosną" - prace malowane farbami przy użyciu palców.
             Żabki z wielkim zainteresowaniem i uwagą brały udział w zajęciach o pszczołach. Rozmawialiśmy o ich życiu, ich ważnej roli w przyrodzie, a także o pracy pszczelarza.
W minionym tygodniu zgłębialiśmy wiedzę na temat zwierząt z wiejskiego podworka. Żabki wysłuchały wiersza L. Łącz "Wesołe podwórko", bawiły się przy piosence "Na podwórku", a także wykonywały ćwiczenia klasyfikacyjne "Dorosłe zwierzęta i młode zwierzęta". Przedszkolaki poznały również nazwy domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku oraz określały korzyści wynikające z hodowli zwierząt dla człowieka. 
Żabki rozwijały tez umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu, a także ćwiczyły motorykę małą wykonując różne prace plastyczne. 

Strony