Żabki

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzien Praw Dziecka, który upamiętnia uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. 
Ten dzień był okazją, aby w grupie Żabek porozmawiać o prawach dzieci, ich potrzebach i obowiązkach. 
Na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego "Prawa Dzciecka" dzieci dowiedziały się o przysługujących im prawach. Żabki bawiły się również przy utworze "Piosenka o prawach dziecka", a także brały udział w zabawach ruchowych. 
Poruszyliśmy w tym dniu również temat obowiązków, które należą do dzieci - przypomnieliśmy KODEKS PRZEDSZKOLAKA.
Na koniec tego ważnego dnia, każdy określił swój stan emocjonalny i wymienił swoje ulubione prawo dziecka. 

W minionym tygodniu Żabki poszerzały swoją wiedzę na temat zwierząt domowych. Opowiadały o swoich pupilach, wiedzą jak należy się nimi opiekować, zdają sobie również sprawę, że zwierzęta mają także zdolność odczuwania i nie wolno ich krzywdzić. Podczas zajęć dzieci poznały niektóre gromady zwierząt dzieląc je na ssaki, ptaki i ryby. Wykonały prace plastyczne: narysowały akwarium pastelami, wycinały i sklejały pieski oraz zrobiły kotki z gazet. Dzieci wzięły udział w zabawach ruchowych naśladując zwierzęta. Nauczyły się również piosenki "Popatrzcie na jamniczka", która okazała się hitem w naszej grupie.

10 listopada dzieci z grupy "Żabki" obchodziły "Dzień Jeża". Podczas zajęć przedszkolaki miały możliwość poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą sposobu życia jeży w ich naturalnym środowisku. Była to również okazja do uświadomienia dzieciom, co zagraża jeżom i jak możemy im pomóc. "Żabki" wesoło bawiły się przy piosenkach o jeżach, układały puzzle, wykonywały różne zadania matematyczne, np. liczenie igieł. Na koniec wszystkie dzieci wykonały pracę plastyczną - kolorowały rysunek jeża według własnych pomysłów. 

Już od poniedziałku Żabki przygotowywały się do Narodowego Święta Niepodległości wykonując biało – czerwone kotyliony. We wtorek poznały znaczenie słowa „niepodległość” oraz postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na koniec ubrane w stroje w barwach narodowych odśpiewały Hymn Polski zachowując przy tym należytą powagę i właściwą postawę.

Na początku listopada Żabki obserwowały zmaniany zachodzące w przyrodzie późną jesienią, nazywały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla tej pory roku, większość zajęć i zabaw koncentrowała się wokół zagadnień związanych z wodą i deszczem. Dzieci poznały zjawisko krażnia wody w przyrdzie na podstawie filmu edukacyjnego. Wzięły udział w zabawach badawczych obrazujacych powstawanie deszczu i mgły oraz zbadały, które przedmioty pływają, a które toną. Mieszały barwy podstawowe, by  sprawdzić jaki powstanie kolor. Dzieci wykanywały ćwiczenia oddechowe rozdmuchując przez słomkę kropelki zabarwionej wody oraz roziwjały swoją wyobraźnię określając co z nich powstało. Bawiły się kropelkami, które wcześniej wycięły i pokolorwały: przeliczały je, porównywały liczbę małych i dużych, dobierały w pary, na koniec układały obrazki z kropelek według własnego pomysłu. Dzieci poznały również nową technikę plastyczną "mokre na mokrym" malując obrazek Widok z okna na deszczowy świat , który następnie oprawiły w okienne ramy. Żabki wykonały ilustracje muzyczną padającego deszczu, tworząc akompaniament do piosenki "Kapie z nieba"  na bębenkach i trójkątach. Żabki utrwalały również znajomość trójkąta wyszukując jego kształt w otoczeniu, układając trójątne parasalki w odpowiedniej kolejności ćwiczyły posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, tworzyły trójkaty ze skakanek.

Z okazji Miedzynarodowego Dnia Postaci z Bajek Żabki wzięły udział w bajkowej zabwie, podczas której opowiadały o swoich ulubionych bajkowych postaciach.
Dzieci miały okazję wykazać się znajomością treści przeróżnych bajek, m.in rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz postać po jej sylwecie. Nie zabrakło również muzycznych zgadywanek i zabaw ruchowych . Odbyła się również prezentacja bajkowych przebrań. Zadaniem Żabek było również zbudowanie z klocków zamku Elsy (dziewczynki) oraz chatki Baby Jagi. Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły sobie z zadaniami. 

Zadania wspierające rozwój dziecka  na miesiąc listopad:

1. Nazywanie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie późną jesienią, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

2. Poznanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie. wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,

3. Uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, dostrzeganie roli lekarza, stomatologa w dbaniu o zdrowie ludzi. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

4. Przybliżenie wiadomości o wybranych zwierzętach domowych. Kształtowanie empatii w stosunku do zwiarząt.

5. Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu i zasad bezpiecznego korzystania z nich.

6. Uczestnictwo w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia,

umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo – skutkowego.

7. Rozwijanie percepcji słuchowe: wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, liczenie głosek w słowach, układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

8. Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych).

9. Doskonalenie umiejętności samodzielnego  rozbieranie się i ubieranie oraz dbania o swoją garderobę (przewijania ubrań na prawą stronę, wieszanie na wieszaczkach.

10. Ćwiczenia grafomotoryczne - kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru, rysowanie szlaczków po śladzie i samodzielnie. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

11. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych. Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. Różnicowanie stron ciała – prawej i lewej.

12. Rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców).

13. Zapoznanie z literą : I, T, D, K – małą, wielką, drukowaną i pisaną.

14. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5.

Tematy  kompleksowe:

1. Jesienne nastroje.

2. Dbamy o zdrowie.

3. Moje domowe zwierzątko.

4. Urządzenia elektryczne.

25 października przypadał Dzień Kundelka, Żabki świętowały ten dzień w poniedziałek. Wysłuchały piosenki "Kundel bury", sporządziły mapę myśli "Jak dbać o pieska - kundelka". Okazało się, że dzieci wiele wiedzą na temat opieki nad pieskami, oglądały zdjęcia różnych kundelków, opisywały ich wygląd, nadawały im imniona. Dzieci nauczyły się rysować kundelka, wszystkie wyszły niesamowicie. Ponadto dzieci bawiły się w pieski podczas zabawy ruchowej ćwicząc czworakowanie. Chętne dzieci wykonały pieski z kartek papieru.

Bardzo sie cieszymy, iż podjęli Pańswo naszą inicjatywę  i zorganizowali weekendowe wycieczki rowerowej z okazji Międzynarodowego Święta Roweru, które przypadało w sobotę 24 października. 

19 października Żabki obchodziły Dzień Poczty Polskiej. W nawiązaniu do tego świeta przypomniały sobie na czym polega praca listonosza i jak wygląda droga listu od nadawcy do odbiorcy. Przedszkolaki dowiedziały się także jak wygląda symbol Poczty Polskiej oraz jak prawidłowo wysłać list. Dzieci przygotowały również listy, które dzięki znajomości adresu zamieszkania mogły zostać wysłane do ich domów. Żabkom pozostaje teraz tylko cierpliwie czekać na korespondencję. 

Strony