Żabki

20 września odchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, z tej okazji wybraliśmy się do teatru WAM na przedstawienie muzyczne „Zookoła świata”, podczas którego wybraliśmy się w podróż po kontynentach, poznając urocze zwierzęta z różnych regionów. Dzieci świetnie się bawiły tańcząc razem z artystami. Po przedstawieniu zostaliśmy zaproszeni za kulisy, gdzie mogliśmy zobaczyć to czego nie widać na scenie. Po teatrze oprowadził nas abiturient naszego przedszkola, Mikołaj, który grał jedną z głównych ról w przedstawieniu, byliśmy w garderobach artystów, charakteryzatorni, salach prób a nawet teatralnej kawiarni.

To był bardzo miły, pełen wrażeń dzień.

 • Ustalenie kodeku grupowego – norm i zasad obowiązujących w grupie Żabki,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • integracja grupy, powitanie dzieci przyjętych do grupy,
 • poszerzenie wiedzy o sobie: przypomnienie nazw części ciała, rola zmysłów,
 • utrwalenie orientacji w schemacie ciała,
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczącego prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;
 • poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji, poznawanie roli policjanta;
 • poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:  bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy, łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy wspólnymi zabawkami,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad ustalonych w grupie; zgodna zabawa, odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca, posługiwanie się umiarkowanym głosem podczas zabaw,
 • zabiegi higieniczne po wejściu do sali, po zabawie i przed posiłkami  ( przypomnienie zasad  dokładnego mycia rąk) – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie,
 • nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

Z nadejściem września powitaliśmy nowy rok szkolny w grupie Żabek. Rozgościliśmy się w naszej nowej sali, przywitaliśmy nowych kolegów i z nostalgią pożegnaliśmy wakacje. Dzieci chętnie dzieliły się wakacyjnymi wspomnieniami i opowiadały o swoich wyjazdach. Pierwsze dnia września upłynęły nam na wspólnej zabawie, eksplorowaniu nowych zabawek, a że pogoda nam dopisywała dużo czasu spędzaliśmy w przedszkolnym ogrodzie. Obchodziliśmy również urodziny Olafa i Małgosi.

Mamy za sobą już pierwsze wyjście poza teren placówki. 12 września wzięliśmy udział w Olimpiadzie Przedszkolaków na stadionie klubu Hutnik. Dzieci uczestniczyły w 11 różnych konkurencjach sportowych, ponadto odwiedziły stanowisko Lasów Miejskich, Policji czy Straży Pożarnej, przedszkolaki bardzo chętnie wczuwały się w rolę policjanta czy strażaka siadając co kierownicą radiowozu i wozu strażackiego.

Rozpoczęliśmy już realizacje dwóch ogólnopolskich projektów edukacyjnych. W ramach projektu „Z darami natury świat nie jest ponury” dzieci wykonały  „Muszelkowe mozaiki” na podkładzie z plasteliny. Natomiast realizując projekt „Zabawa ze sztuką” zainspirowani freblowską konstrukcją dzieci wykonały z ciecierzyce i wykałaczek swoje konstrukcje wykazując się niezwykłą kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną.