Zajęcia dodatkowe

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci oraz wspieranie ich naturalnego potencjału, zdolności i zainteresowań proponujemy szereg zajęć dodatkowych realizowanych nieodpłatnie w godzinach pracy przedszkola:

  • Rytmika
  • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
  • Zajęcia teatralne „Zabawy w teatr”
  • Zajęcia Klubu Małego Europejczyka „Europek”

Ponadto w naszym przedszkolu dzieci  regularnie co miesiąc uczestniczą w koncertach muzycznych oraz zajęciach  eksperymentacyjnych „Labo Odkrywcy”.