Zajęcia dodatkowe

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci oraz wspieranie ich naturalnego potencjału, zdolności i zainteresowań proponujemy szereg zajęć dodatkowych realizowanych nieodpłatnie w godzinach pracy przedszkola:

  • Zajęcia rytmiczno - muzyczne
  • Klub Małego Europejczyka - EUROPEK
  • Zajęcia teatralne
  • Zajęcia taneczne
  • Klub Małych Geniuszy
  • Akademia Matematyki - współpraca ze Szkołą Podstawową nr 187 im. Adama Mickiewicza
  • Przedszkolna Akademia Śpiewu

Ponadto w naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w koncertach muzycznych oraz zajęciach eksperymentacyjnych „Labo Odkrywcy”.