Zajęcia dodatkowe

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci oraz wspieranie ich naturalnego potencjału, zdolności i zainteresowań proponujemy szereg zajęć dodatkowych realizowanych nieodpłatnie w godzinach pracy przedszkola:

  • Rytmika
  • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
  • Klub Małego Europejczyka - EUROPEK
  • Diecięca Akademia Matematyki - współpraca ze szkołą podstawową

Ponadto w naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w koncertach muzycznych oraz zajęciach  eksperymentacyjnych         

„Labo Odkrywcy”.