Metody pracy

Co proponujemy dzieciom:

 • Fachową opiekę pedagogiczną od godz. 7.00-17.30
 • Rozwijanie uzdolnień muzycznych
 • Naukę języka angielskiego
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Rytmikę z elementami muzyki poważnej i orientalnej
 • Zajęcia plastyczne
 • Koncerty prowadzone przez profesjonalnych muzyków
 • Teatrzyki kukiełkowe
 • Imprezy okolicznościowe, wycieczki
 • Stałą opiekę logopedyczną i psychologiczną

Nowości pedagogiczne w pracy z dziećmi:

 • Muzyka poważna w wychowaniu i kształceniu dzieci
 • Stosowanie metod pedagogiki zabawy
 • Metoda Dramy
 • Ćwiczenia wg Weroniki Sherborne
 • Muzykoterapia
 • Metoda Projektu
 • Metoda Dobrego Startu - M Bogdanowicz
 • Dyscyplina bez nakazów
 • Projekt Kreatywny Przedszkolak
 • Projekt Zabawa Sztuką
 • Projekt Projekt Eko-Emocje
 • Projekt Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Zapewniamy, że wszystko to zdobędziecie w Naszym Przedszkolu nie nudząc się, ale wesoło, miło i pożytecznie spędzając czas.