Kadra

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna kierowana przez dyr. mgr Katarzynę Gołacką zapewnia wysoki standard wychowania i nauczania:

  • mgr Agnieszka Skibińska - nauczyciel dyplomowany
  • mgr Jolanta Dulińska - nauczyciel dyplomowany
  • mgr Agnieszka Dąbrowska - nauczyciel dyplomowany
  • mgr Joanna Radziszewska – nauczyciel kontraktowy
  • mgr Zuzanna Staniusz – nauczyciel kontraktowy

Wszystkie nauczycielki legitymują się dyplomami mgr wyższych uczelni, a niektóre z nich ukończyły Specjalistyczne Studia Podyplomowe.

W placówce zatrudniony jest również nauczyciel logopeda i psycholog.