Kadra

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna kierowana przez dyr. mgr Katarzynę Gołacką zapewnia wysoki standard wychowania i nauczania:

  • Agnieszka Skibińska - nauczyciel dyplomowany
  • Jolanta Dulińska - nauczyciel dyplomowany
  • Agnieszka Dąbrowska - nauczyciel dyplomowany
  • Joanna Wiśniewska – nauczyciel mianowany
  • Patrycja Sułecka - nauczyciel kontraktowy
  • Katarzyna Zawistowska - nauczyciel kontraktowy
  • Eliza Borek - nauczyciel kontraktowy

Wszystkie nauczycielki legitymują się dyplomami mgr wyższych uczelni, a niektóre z nich ukończyły Specjalistyczne Studia Podyplomowe.

W placówce zatrudniony jest również nauczyciel logopeda i psycholog.