Zgłoszenia nieobecności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż  nieobecności należy zgłaszać poprzez system iPrzedszkole lub telefonicznie.

Loginy i hasła do systemu odebrali Państwo w sekretariacie.

Jednocześnie przypominamy, iż nieobecność na dany dzień można usprawiedliwić przy zgłoszeniu do godz. 9:00, po tej godzinie system przyjmuje jedynie zgłoszenia nieobecności od dnia następnego.

W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia za nieusprawiedliwiony dzień naliczona będzie opłata za żywienie.