O nas

Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" usytuowane jest przy ul. K. Pruszyńskiego 5 na warszawskich Bielanach. Obiekt wkomponowany jest w ogrodzony zespół zieleni z placem zabaw dla dzieci. Jest to piętrowy budynek mieszczący nowoczesne sale do zajęć dydaktyczno- wychowawczych, wyposażone w nowoczesne meble, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne, różnorodne kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki, estetyczne łazienki dla dzieci. Ponadto przedszkole posiada dobrze wyposażony gabinet psychologiczno- logopedyczny, przestrzenną i funkcjonalnie urządzoną szatnię.
  Ogród przedszkolny to ponad 1500m2 powierzchni -  doskonałe miejsce do zabaw i zajęć na świeżym powietrzu. Baza pomocy dydaktycznych i wyposażenie placówki w zabawki, sprzęt do zajęć sportowych są wysoce zadowalające.

Przedszkole "Wesołe Nutki" to przedszkole, w którym każdy będzie się czuł ważny i potrzebny. Wartościami, którymi się kierujemy to: dobro dziecka, pomoc rodzinie, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne zrozumienie. Wyróżnia nas otwartość na potrzeby dziecka, wczesne wspomaganie jego rozwoju, chęć doskonalenia się i mądrość w rozwiązywaniu problemów. 

W naszym Przedszkolu:

- Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój  na miarę ich możliwości.

-  Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata i ludzi oferując swoim wychowankom bogatą
   paletę zajęć twórczych na wielu płaszczyznach: w kontaktach z przyrodą, literaturą, sztuką,
   teatrem i muzyką.

-  Wszystkie proponowane działania edukacyjne uwzględniają zainteresowania wychowanków, ich umiejętności i zdolności.

-  Rozwijamy w dzieciach aktywność twórczą, wrażliwość, samodzielność i umiejętność radzenia sobie z trudnościami.

-  Naszych wychowanków cechuje pewność siebie, kreatywność, odwaga i zaradność w podejmowaniu działań.

- Zapewniamy dzieciom aktywne uczestniczenie w kulturze poprzez edukację muzyczną, teatralną i medialną.

Nasze motto: "Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza"

Przedszkole nasze to placówka z dużymi tradycjami, wyróżniająca się wysokim poziomem pracy z dziećmi. Od 2003 posiadamy Certyfikat Jakości Pracy "Partnerskie Przedszkole".

10 stycznia 2014 roku nasze Przedszkole otrzymało Nagrodę Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej - Sekretarza Stanu w MEN w latach 1997-2000.

W 2016 r. Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" otrzymało tytuł "Optymistyczne Przedszkole".

W 2017 r. Przedszkole za realizację programu promującego zdrowy styl życia i kształtującego prawidłowe postawy i nawyki prozdrowotne, otrzymało tytuł "Bezpieczne Przedszkole".

W 2019 r. Przedszkole zdobyło tytuł "Przedszkole Młodych Patriotów".

W 2021 r. za inspirowanie dzieci do twórczych działań i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie różnych aktywności: ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej i dramowej, Placówka otrzymała tytuł "Kreatywne Przedszkole - Twórczy Maluch".

Od 2003 roku w Przedszkolu działa Klub Małego Europejczyka "EUROPEK" zarejestrowany w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz w Polskiej Fundacji R.Szumana.

Motto naszego klubu brzmi: "Jestem Polakiem i Europejczykiem".

Dzięki projektom e-Twinning  powstałym w ramach działalności Klubu, Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" nawiązało współpracę z wieloma placówkami oświatowymi w kraju i Europie.