O nas

Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" usytuowane jest przy ul. K. Pruszyńskiego 5 na warszawskich Bielanach. Zostało oddane do użytku w 1960 r. Jest to piętrowy budynek mieszczący nowoczesne sale do zajęć dydaktyczno- wychowawczych, estetyczne łazienki dla dzieci, dobrze wyposażony gabinet psychologiczno- logopedyczny, przestrzenną i funkcjonalnie urządzoną szatnię.
Pomieszczenia kuchenne spełniają wymogi unijne. Ogród przedszkolny to ponad 1500m powierzchni -  doskonałe miejsce do zabaw i zajęć na świeżym powietrzu. Baza pomocy dydaktycznych i wyposażenie placówki w zabawki, sprzęt do zajęć sportowych są wysoce zadowalające.
Przedszkole "Wesołe Nutki" to przedszkole, w którym każdy będzie się czuł ważny i potrzebny. Cel ten osiągamy poprzez twórcze działanie przy wzajemnej akceptacji działających w placówce wszystkich miniśrodowisk: dzieci - rodzice -  personel. Wartościami, którymi się kierujemy to: pomoc rodzinie, dobro dziecka, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne zrozumienie. Wyróżnia nas otwartość na potrzeby dziecka, wczesne wspomaganie jego rozwoju, chęć doskonalenia się i mądrość w rozwiązywaniu problemów.
 
W naszym Przedszkolu:

  • Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój  na miarę ich możliwości.
  • Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata i ludzi oferując swoim wychowankom bogatą paletę zajęć twórczych na wielu płaszczyznach: w kontaktach z przyrodą, literaturą, sztuką, teatrem i muzyką. Wszystkie proponowane działania edukacyjne uwzględniają zainteresowania wychowanków ich umiejętności i zdolności.
  • Rozwijamy w dzieciach aktywność twórczą, wrażliwość, samodzielność i umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Naszych wychowanków cechuje pewność siebie, kreatywność, odwaga i zaradność w podejmowaniu działań.
  • Zapewniamy dzieciom aktywne uczestniczenie w kulturze poprzez edukację muzyczną, teatralną i medialną.

Nasze motto:

"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza"