Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich

Informacje do rodziców dzieci zainteresowanych rekrutacją do szkół podstawowych