Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich

Informacje do rodziców dzieci zainteresowanych rekrutacją do szkół podstawowych dostępne są na stronie internetowej

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podst...

Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z różnorodnymi materiałmi informacyjnymi umieszczonymi na stronach internetowych ineresujących Państwa placówek. Są to: szczegółowe informacje o ofercie,  wirtualne spacery po szkole, prezentacje jak również filmiki. Jest też możliwość wzięcia udziału w dniach otwartych online lub osobistego zwiedzenia szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. 

Dla przykładu poniżej przedstawiamy linki do stron internetowych szkół podstawowych znajdujących sie w pobliżu naszego przedszkola.

https://sp133waw.edupage.org

https://sp187warszawa.edupage.org/news/#news-773

https://zaruski.edu.pl/

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości rozpoczęcia kolejnego etapu nauczania w klasie sportowej SP 263.  Od wielu lat szkoła prowadzi nabór do klas pływackich 1-3. W tym roku oferta szkoły będzie znacznie ciekawsza ponieważ oprócz klasy pływackiej powstanie klasa interdyscyplinarna (biathlon, taekwondo, lekka atletyka, triathlon).

http://www.sp263.edu.pl/zs52

Informacja wraz linkiem do spotkania dla rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, którzy chcą uzyskać informację na temat rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w SP 187. 

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku nie odbędzie się tradycyjny dzień otwarty szkoły. Przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 187 materiały informacyjne znajdują się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa w zakresie uzykania właściwej informacji nt. przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, zapraszam Państwa na spotkanie online. Odbędzie się ono 17 lutego 2021 r. o godz. 17.30.


Spotkanie z Rodzicami z Przedszkola - Rekrutacja 2021

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg4NDJiNmYtOTBlM...


Aby dołączyć, naciśnij link albo wklej go w przeglądarce.

W związku z istniejącymi obostrzeniami sanitarnymi proponuję osobom zainteresowanym możliwość obejrzenia szkoły (parter - sale lekcyjne, świetlica, stołówka - oraz sala gimnastyczna i szatnia) oraz porozmawiania z pracownikiem szkoły. Obejrzenie szkoły możliwe jest pod warunkiem spełnienia warunku posiadania osłonięcia ust i nosa przy pomocy maseczki/ przyłbicy oraz zdezynfekowania rąk lub założenia rękawic.

 Zwiedzanie szkoły odbywać się będzie z pracownikiem pedagogicznym szkoły w godz. 16.30-18.30 od poniedziałku do piątku w dniach 8-24 lutego 2021 r. Przewidziany czas zwiedzania: do 15 minut.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 228340387 w godz. 8.00-16.00 lub mailowo pod adresem: sp187@edu.um.warszawa.pl .

Zapraszam do odwiedzenia SP 187 oraz na spotkanie online.

Jacek Gałkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 187