Biedronki

19.05 „Biedronki” razem z grupą „Smerfy” udały się autokarem na farmę „Cztery Pory Roku” w Powsinie, gdzie zgłębiły wiedzę na temat uprawiania roślin. Dowiedziały się na czym polegają kolejne etapy powstawania roślin, na czym polega ich pielęgnacja, co sprzyja ich wzrostowi. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały również zwierzęta hodowlane: kaczki, gęsi, kury, przepiórki, indyki, świnki, króliki, a także uczestniczyły w karmieniu kóz oraz rybek. Wielką atrakcją okazało się dojenie sztucznej krowy, Biedronki były bardzo zaangażowane w wykonanie tej czynności. Podczas pobytu w Powsinie dzieci miały też okazję uczestniczyć w warsztatach plastycznych: malowały farbami drewniane figurki kwiatów. Po zajęciach Biedronki bawiły się na placu zabaw. Wizyta w Powsinie była bardzo ciekawa, dała nam okazję do bliskiego kontaktu z naturą. Wróciliśmy do przedszkola pełni pozytywnych wrażeń.

Ostatni tydzień poświęciliśmy na rozmowy o zawodach wykonywanych przez ludzi. Rozmawialiśmy o naszych obowiązkach i wynikających z nich konsekwencjach. Biedronki utrwaliły sobie nazwy zawodów, poznały atrybuty ludzi pracujących w danym zawodzie. We wtorek odwiedziła nas absolwentka naszego przedszkola – Maja i podzieliła się z nami swoją pasją. Maja uczęszcza do szkoły muzycznej i gra na wiolonczeli. Opowiedziała nam o swoim instrumencie i zagrała kilka utworów. Biedronki były zachwycone wizytą starszej koleżanki i czekają już na kolejne odwiedziny :)

Czwartek był dniem sportowej rywalizacji. Przedstawiciele naszej grupy razem z grupą Smerfów wyruszyli do Hali Sportowej CRS Bielany na  VII Bielańską Olimpiadę Przedszkolaków. Dzieci mogły sprawdzić się w slalomach, sprincie, skokach, biegach przez przeszkody, rzucie gąbkowym oszczepem, czy celowaniem woreczkiem do tarczy. Jak na prawdziwe zawody przystało nie zabrakło medali, oczywiście wszystkie w tym dniu były złote. Wróciliśmy do przedszkola zmęczeni sportowymi zmaganiami ale bardzo szczęśliwi.

Zadania do realizacji:

 • poznanie polskich symboli narodowych, rozwijanie motoryki małej, utożsamianie się ze swoją ojczyzną
 • rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie „Mazurka Dąbrowskiego”, kształtowanie postawy patriotycznej,
 • utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania, rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
 • zapoznanie z pojęciem współpraca, uzmysławianie wartości domu, rozwijanie zdolności artykulacyjnych, doskonalenie umiejętności współpracy
 • poznanie domów niektórych zwierząt, rozwijanie umiejętności,  kształtowanie szacunku dla zwierząt
 • uwrażliwianie na muzykę klasyczną, rozwijanie motoryki małej, wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce
 • utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt, rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny, uświadomienie dzieciom wartości rodziny
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do pomagania członkom rodziny
 • utrwalenie wiadomości na temat rodziny i jej członków, kształtowanie sprawności ruchowej i umiejętności sensorycznych, rozwijanie umiejętności obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi prezentami i czerpania z tego radości
 • zapoznanie z zawodem krawca, czytanie globalne wyrazów: nitka, igła, usprawnianie motoryki małej
 • zapoznanie z procesem powstawania nabiału, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, wzbudzanie poszanowania dla zwierząt
 • utrwalenie znajomości nazw instrumentów, doskonalenie umiejętności śpiewania, uwrażliwianie na muzykę instrumentalną, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności motorycznych
 • zapoznanie z zawodem piekarza, poznanie produktów i procesu powstawania pizzy, rozwijanie umiejętności sensorycznych, utrwalenie wiadomości na temat zawodów, kształtowanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności współpracy

Tematy do realizacji:

Majowe święta

Od pomysłu aż po dach

Jak powstaje…?

Święto Rodziny

W minionym tygodniu rozwijaliśmy wrażliwość na otaczającą przyrodę, poznawaliśmy rolę pszczół i innych owadów zapylających, rozmawialiśmy o pięknie jednego z ekosystemów – łąki. Zapoznawaliśmy się z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki, ćwiczyliśmy przeliczanie podczas zabawy matematycznej „Majowa łąka”, rozwijaliśmy motorykę małą poprzez działalność twórczą – udało nam się stworzyć piękne prace plastyczne (indywidualne i grupowe), doskonaliliśmy umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby. Śpiewaliśmy piosenki: „Była sobie żabka mała” i „Pszczółka śpi w ogrodzie”.

Biedronki wykonały również wspólnie pracę plastyczno – techniczną, która zdobyła wyróżnienie
w konkursie „Ptaki, ptaszki, ptaszydła z naszej wyobraźni” organizowanym przed MDK Bielany. Nasza sowa dumnie wisi na wystawie, można ją podziwiać przed budynkiem MDK Bielany przy ul. Cegłowskiej 39.

W minionym tygodniu budowaliśmy poczucie odpowiedzialności za planetę. zapoznawaliśmy się z zasadami segregowania odpadów, oszczędzania wody i energii, rozwijaliśmy postawy proekologiczne. Kształtowaliśmy postawę: nie wyrzucaj – wykorzystaj. Udało nam się stworzyć ekologiczny klej z mąki i wody, który wykorzystaliśmy do tworzenia modeli naszej planety. Do tego posłużyły nam również stare gazety, farby i balony. Stare gazety wykorzystaliśmy też do zrobienia pracy plastycznej „Eko-misie”. Tworzenie zabawek z materiałów recyklingowych nie tylko pozwala na usprawnianie motoryki małej, ale także naukę ponownego wykorzystywania niepotrzebnych rzeczy i szacunku do przedmiotów.

Rozwijaliśmy też umiejętności muzyczne śpiewając piosenkę „Była sobie żabka mała” oraz tańcząc w parach do piosenki „Poszło dziewczę po ziele”. Ćwiczyliśmy również koordynację ruchową i zwinność pokonując tor przeszkód i bawiąc się w zabawę ruchową „Śmieciarki”. Biedronki uczestniczyły też w kolejnych zajęciach z cyklu „Labo Odkrywcy”. Tym razem dzieci dowiedziały się jak ważna jest zrównoważona dieta dla organizmu człowieka.

Zadania do realizacji:

 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich;
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni;
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, poznanie właściwości papieru;
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • utrwalenie pojęcia globus, kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę;
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności, rozwijanie zachowań proekologicznych;
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody;
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka, kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj;
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających;
 •  rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji;
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki;
 • rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby;
 • kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko, kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad;
 •  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania;
 • poznanie pracy policjanta;
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru;
 • zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki.

Tematy do realizacji:

 1. W świecie książek
 2. Dbamy o naszą planetę
 3. Na wiosennej łące
 4. Kto nam pomoże?

W tym tygodniu rozmawialiśmy o zwierzętach gospodarskich. Biedronki poznały piosenkę „Trzy kurki” i „Stary Donald farmę miał” oraz wiersze „W gospodarstwie” Teresy Massalskiej i „Co słychać na wsi?” Wandy Chotomskiej. Rozpoznawaliśmy nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka
i odróżnialiśmy je od innych zwierząt (domowych, egzotycznych czy dzikich). Staraliśmy się odgadywać ich nazwy na podstawie wydawanych odgłosów. Ćwiczyliśmy buzię i język, naśladując to, w jaki sposób poruszają pyskiem i jakie wydają odgłosy, oraz rozwijaliśmy sprawność fizyczną imitując ich sposób chodzenia. Dzieci poznały również określenia „domów” poszczególnych zwierząt: budy, stajni, kurnika. Uczyły się też łączyć w pary dorosłe zwierzęta z młodymi (koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak) i podawać ich nazwy. Wykonaliśmy wspólną pracę plastyczną – krowę, malując jej łaty rączkami pomalowanymi farbą, ćwiczyliśmy posługiwanie się nożyczkami wycinając dla krowy zielone paski „trawy”.

W tym tygodniu rozmawialiśmy też o Świętach Wielkanocnych, zapoznawaliśmy się
z niektórymi  tradycjami tych świąt, wykonaliśmy pierwsze wielkanocne ozdoby i zasialiśmy owies, który dzieci zabiorą w przyszłym tygodniu do swoich domów.

27 marca Biedronki obchodziły Dzień Teatru, z tej okazji bawiliśmy się w teatr kukiełkowy, zapoznaliśmy się ze słowami związanymi z teatrem: scena, widownia, kurtyna, przedstawienie, aktorzy, dekoracje. Mieliśmy również okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Dbamy o zdrowie”
w wykonaniu kolegów i koleżanek z grupy „Słonka”

W tym tygodniu mówiliśmy o roślinach i o pracach, które wykonuje się w ogrodzie po zimie oraz o wyglądzie świata w okresie przedwiośnia. Dzieci poznały opowiadanie „Chomik szuka wiosny” i poszukiwały pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu. Stworzyliśmy również zielony kącik z kwiatami przyniesionymi przez dzieci, sadziliśmy rośliny cebulkowe i wysiewaliśmy nasionka. Utrwalaliśmy wiedzę dotyczącą wiosennych roślin i tego, czego potrzebują one do życia. Eksperymentowaliśmy też z wiosennymi kolorami – mieszaliśmy farby o różnych kolorach, dzięki temu Biedronki dowiedziały się jak powstają różne barwy.

We wtorek witaliśmy nową porę roku – wiosnę. To był bardzo wesoły dzień – bawiliśmy się z kolorową chustą w odganianie zimy, tańczyliśmy przy ulubionych wiosennych piosenkach, wykonaliśmy wspólnie pracę plastyczną – Postać Pani Wiosny, kolorowaliśmy obrazki wiosennych kwiatów.

Biedronki samodzielnie zrobiły sałatkę owocową. Jej przygotowywanie było doskonałą okazją do wielozmysłowego poznawania owoców. Ukoronowaniem wspólnej pracy była uczta, czyli zjedzenie owocowej sałatki. Dzieciom wyjątkowo smakowały owoce w takiej postaci, tym bardziej że był to efekt ich pracy.

Serdeczne podziękowania dla Rodziców za kwiaty w doniczkach, nasiona i cebulki do naszego kącika przyrodniczego w sali.

Tematem minionego tygodnia była marcowa pogoda. Dzieci poznały przysłowie „W marcu jak w garncu” i dowiedziały się, co ono oznacza. Słuchały wierszy „Zimno-ciepło” i „Marzec” Joanny Kulmowej, „Gdy nadchodzi wiosna” Doroty Gellner oraz uczyły się piosenki „Maszeruje wiosna”. Biedronki przypomniały sobie nazwy występujących w okresie przedwiośnia zjawisk atmosferycznych, takich jak deszcz, wiatr, słońce, chmury, poznawały oznaczające je symbole graficzne i robiły „Marcową zupę pogodową”. Bawiliśmy się również w wiatr, dmuchając przez słomki i starając się oddechem przesuwać kawałki waty. Zwracaliśmy uwagę na różne rodzaje wiatru: ciepły lub zimny, delikatny lub silny. Robiliśmy też eksperymenty z wodą, poznając w ten sposób proces powstawania deszczu, słuchaliśmy opowiadania o wędrówce kropelki i wykonaliśmy prace plastyczne pt. „Deszcz”, i „Tęcza”. Rozmawialiśmy też o ubraniach wiosennych i o tym, jak ważna jest troska o własne zdrowie poprzez ubieranie się w sposób adekwatny do pogody. Przyglądając się cebuli „Biedronki” mogły zaobserwować co oznacza zwrot „ubranie na cebulkę”, wspólnie zrobiliśmy syrop z cebuli, a następnie próbowaliśmy jak smakuje.

W poniedziałek odbył się koncert muzyczny. Poznaliśmy nowy instrument – trąbkę, a także wysłuchaliśmy ciekawych „Legend starego Krakowa”. 15 marca odbyły się zajęcia „Labo Odkrywcy”, na których zapoznaliśmy się z pojęciami „wulkan” i „gejzer”.

Zadania do realizacji:

 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr,  propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze;
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf);
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok;
 • wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania, zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę;
 • kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody, wpajanie ostrożności w doborze garderoby;
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi;
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej;
 • zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu;
 • wprowadzenie pojęcia kalendarz pogodowy i nazw zjawisk atmosferycznych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz wykonywania innych czynności matematycznych;
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do systematycznej pracy;
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę;
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu;
 • rozróżnianie cebuli jadalnej i kwiatowej;
 • utrwalenie nazw wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny,
 • zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów;
 • utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych;
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji.

Tematy kompleksowe:

 1. W kinie i w teatrze
 2. Przebudzenie po zimie
 3. W wiosennym ogrodzie
 4. Od kurnika do świątecznego koszyka

Strony