iPrzedszkole

W przedszkolu obowiązuje elektroniczny system naliczania opłat za żywienie i radę rodziców.