Dyżur wakacyjny

Informacje dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 181 „Wesołe
Nutki”

Warunkiem przyjęcia dziecka jest: Wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni (ostatecznie do 24 maja) od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
Opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości 15 zł x ilość dni należy wpłacić na podany rachunek bankowy Przedszkola nr 181 "Wesołe Nutki"
Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:
53 1030 1508 0000 0005 5019 8053
W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”
lub:
Dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania
informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym
przedszkolu/szkole i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,
lub:
Dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania
informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.
Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację
z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola należy dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka
w przedszkolu dyżurującym. Druk należy pobrać ze strony internetowej Przedszkola nr 181 "Wesołe Nutki":
www.wesolenutki.waw.pl z zakładki: Dla rodziców - druki do pobrania.

 

Zgodnie z harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny:

  • od 04.04.2023 r. do 20.04.2023 r. do  godz. 20.00  pod adresem: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

rodzice rejestrują wnioski w systemie.

Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

  • od 04.04.2023 r. do 21.04.2023 r. (do godz. 16.00) rodzice składają wypełnioną w systemie
    i zarejestrowaną w systemie papierową wersję wniosku w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.

Nasze Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w II Turnusie (od 24.07.2023 r. do 11.08.2023 r.)

Informacje o terminach, zasadach, harmonogramie dyżurów przedszkoli, znajdziecie Państwo na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

W Przedszkolu nr 181 „Wesołe Nutki”

wnioski na dyżur wakacyjny należy składać:

w terminie: od 04.04.2023r. do 21.04.2023r. (do godz. 16:00)

w sekretariacie Przedszkola: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.