Słonka

4 czerwca byliśmy na zajęciach sportowych, które odbyły się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Słonka podczas zajęć wykonywały ćwiczenia według polecenia Pani instruktor. Dzieci poznały jedną z dyscyplin sportowych - taekwondo. Dowiedziały się, że ta dyscyplina rozwija: siłę, szybkość, gibkość, zręczność i wytrzymałość. Dzieci wykonując poszczególne ćwiczenia, mogły doświadczyć, jakie treningi wykonują sportowcy, którzy uprawiają taekwondo.

Na początku czerwca w naszym przedszkolu świętowaliśmy Dzień Dziecka. W „Wesołych Nutkach” pojawił się iluzjonista z bardzo wesołym zielonym stworkiem. Obydwaj bardzo rozbawili przedszkolną widownię. Po zabawie udaliśmy się na taras gdzie przyjechał wózek pełen lodów. Każdy otrzymał wybrany smak, a po zjedzeniu słodkich przysmaków bawiliśmy się przy muzyce.

 1. Nazywanie ras ludzi, określanie miejsc zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją.
 2. Poznanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie).
 3. Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.
 4. Zapoznanie z pojęciem ,,tolerancja”.
 5. Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas zabawy przy muzyce.
 6. Uczestniczenie we wspólnych obchodach Dnia Dziecka.
 7. Nazywanie zwierząt żyjących w różnych środowiskach i klimacie.
 8. Poznawanie zwierząt egzotycznych.
 9. Wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych oraz zmian w świecie roślin i zwierząt z aktualną porą roku.
 10. Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt.
 11. Poznawanie różnych środków lokomocji.
 12. Zachęcanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wakacjach.
 13. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela
 14. Wprowadzenie liter: h, H, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
 15. Doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych.
 16. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 17. Układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
 18. Porównywanie liczebności zbiorów i stosowanie znaków <, >, =.

Tematy kompleksowe:

1. Prawa wszystkich dzieci.

2. Egzotyczne podróże.

3. Letni obserwator przyrody.

4. Radosne wakacje.

Maj w przedszkolu jest zawsze czasem przygotowań do obchodów bardzo ważnego święta –Dnia  Mamy i Taty. W tym roku postanowiliśmy z tej okazji przygotować występ w stylu ludowym, mamy nadzieję, że się podobał. Po uroczystości gościliśmy rodziców w naszej sali, gdzie po wręczeniu im laurek mogliśmy wszyscy delektować się poczęstunkiem.

W maju też mieliśmy okazję oglądać przedstawienie pt.”Lwi Król”, które odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Bielany, a także po raz kolejny brać udział w zajęciach Labo – Odkrywcy, tym razem na temat „Wykrywania skrobi”. Nasze Słonka są już coraz starsze, w ostatnim majowym tygodniu świętowaliśmy siódme urodziny Bartka.

15 maja Słonka były na wycieczce autokarowej w Kawęczynie. Na miejscu wycieczkę rozpoczęło staropolskie powitanie przez gospodarza ubranego w strój ludowy. Następnie zjedliśmy drożdżówkę z herbatą i udaliśmy się na spacer przez las, oglądając daniele w zagrodzie. Mieliśmy okazję zwiedzić młyn wodny oraz dawną szkołę. Wielką atrakcją okazała się przejażdżka po okolicy zadaszonym wozem traperskim, podczas której dzieci grały na instrumentach, słuchały i śpiewały piosenki podziwiając okolicę. Następnie poznawaliśmy pracę kowala i oglądaliśmy prezentację wybijania monety pamiątkowej w kuźni. Był również czas na kiełbaski z grilla. Po posiłku zwiedzaliśmy starą wiejską zagrodę z izbą etnograficzną. Odbyły się również zajęcia w piekarni z pokazem przygotowania chleba do wypieku. Dzieci poznały kolejne etapy powstawania chleba ,,od ziarenka do bochenka”. Na koniec odbyły się zabawy na boisku i placu zabaw oraz dyskoteka w sali tanecznej. To była bardzo fajna wycieczka, pełna miłych wrażeń.

 • wdrażanie do systematycznego udziału w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastycznych według instrukcji
 • doskonalenie sprawności manualnej przez ćwiczenia graficzne oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia
 • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom
 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych
 • kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń
 • doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie postawy szacunku, akceptacji wobec wszystkich ludzi, uwrażliwianie na ich potrzeby
 • rozwijanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych
 • kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą
 • doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań
 • kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym
 • rozwijanie zdolności pomocy rówieśnikom w sytuacjach, kiedy tego potrzebują
 • doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych w czasie doświadczeń badających zjawiska fizyczne i właściwości materiałów
 • wdrażanie do kontrolowania poprawności wypowiedzi słownych
 • rozwijanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”. „F”, „ł”, „Ł”
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 • rozwijanie postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu
 • kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni
 • kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych
 • kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów
 • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich
 • rozwijanie zdolności do wyrażania emocji przez różne formy ekspresji
 • poszerzanie wiedzy o zwierzętach i roślinach łąkowych
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę
 • doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy
 • poszerzanie wiedzy na temat zawodów
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układanie własnych kompozycji
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
 • rozwijanie zdolności opisywania obrazków przez budowanie dłuższych wypowiedzi

Tydzień rozpoczęliśmy od odebrania drugiej nagrody w konkursie „Owady w 2D i 3D” w kategorii skupiska owadów. Przedstawiciele naszej grupy Ola D., Ola K. i Oliwier udali się do MDK Bielany. Tam Pan burmistrz wręczył Słonkom drobne upominki, dyplom i domek dla owadów.

We wtorek uczestniczyliśmy w treningu na terenie AWF.

Z okazji Dnia Ziemi, pracując w dwóch grupach wykonaliśmy plakaty na temat „Jak ratować planetę?”. Praca zespołowa wychodzi nam już coraz lepiej, w zgodności  planujemy i dzielimy się zadaniami.

We czwartek Kazio i Nikodem reprezentowali nasze przedszkole na zawodach sportowych, które odbyły się w przedszkolu nr 327. Spotkaliśmy tam dzieci z wielu innych placówek i wspólnie uczestniczyliśmy w zabawach sportowych, sprawdzających wiedzę na temat różnych dyscyplin sportowych oraz wykorzystujących nasze umiejętności np. kodowania. Chłopcy spisali się bardzo dobrze.

Koniec tygodnia zakończyliśmy wyczekiwaną przez cały tydzień atrakcją. W piątek odwiedził nas ktoś, kto skradł nasze serca – Kangurek Boguś.

W ostatnim tygodniu zajmowaliśmy się tematem morza, omawialiśmy między innymi rodzaje transportu wodnego. Tematyka ta zainspirowała dzieci do rozpoczęcia rozmów o Titanicu. Postanowiliśmy więc, że poświęcimy jeden dzień temu pechowemu statkowi. Oglądaliśmy przeznaczony dla dzieci film, który opowiadał o losach Titanica, tworzyliśmy pracę plastyczną przedstawiającą statek. Wszystko to dało nam impuls  do zabaw związanych z morzem, powstawały statki z klocków i papieru, a piosenka „Hej ho żagle staw!” stała się jedną z ulubionych. Tematyka morska przeplatała się z leśną gdyż na samym początku tygodnia znów braliśmy udział w lekcji prowadzonej przez Pana leśnika, było bardzo przyjemnie spacerować leśnymi ścieżkami i słuchać śpiewu ptaków.

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o życiu ludzi i zwierząt w gospodarstwie wiejskim. Dowiedzieliśmy się, co dają nam zwierzęta żyjące na wsi. Utrwalaliśmy nazwy zwierząt i poznawaliśmy wygląd i nazwy ich dzieci. Poznaliśmy literę g, G i liczbę 10. Utrwalaliśmy przeliczanie w zakresie 10 oraz działania dodawania i odejmowania na konkretach. Podczas zajęć matematycznych ćwiczyliśmy rozwiązywanie zadań oraz graliśmy w grę z użyciem kostki.

W czwartek 11 kwietnia odbyły się zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie nad wodą. Słonka zdobyły ważne informacje dotyczące prawidłowego zachowywania się na basenie i strzeżonych kąpieliskach. Poznały pracę ratownika oraz jego rolę. Utrwaliły ważne zasady, które pozwalają uniknąć niebezpiecznych sytuacji podczas wypoczynku nad wodą. Każde dziecko otrzymało dyplom, odznakę oraz książeczkę ,,Na fali bezpieczeństwa”.

9 kwietnia odwiedził nas teatrzyk z przedstawieniem ,,Kubuś przyjaciel nasz”. Mogliśmy aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu, występując na scenie oraz tańcząc i śpiewając. Poznaliśmy jedną z przygód Kubusia Puchatka, któremu zawsze z pomocą przychodzą jego przyjaciele. Spektakl umilił dzieciom czas spędzony w radosnej atmosferze.

Strony