Słonka

 1. Poznawanie zwierząt żyjących w różnych środowiskach.
 2. Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt.
 3. Zapoznanie z pracą i zwierzętami żyjącymi w gospodarstwie wiejskim.
 4. Kształtowanie szacunku do przyrody poprzez uzmysłowienie, że przyroda jest dla człowieka użyteczna.
 5. Nabywanie przekonania, że woda i powietrze są niezbędnymi czynnikami dla życia na Ziemi.
 6. Przestrzeganie zasad ochrony środowiska i wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt.
 7. Poznawanie zasad segregowania odpadów.
 8. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.
 9. Poszukiwanie sposobów ochrony środowiska naturalnego.
 10. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela.
 11. Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy i przeżyć.
 12. Wdrażanie do właściwego oceniania postępowania bohaterów z bajek.
 13. Wprowadzenie liter: j, J, g, G, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
 14. Doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych.
 15. Wprowadzenie liczby 10. Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 10.
 16. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Tematy kompleksowe:

1. Gospodarstwo dawniej i dziś.

2. Mieszkańcy zagrody.

3. Ekologia na co dzień.

4. Strażnicy książek.

Zima wcale nie jest zła ale z utęsknieniem czekaliśmy na wiosnę i ciepło, tak by na przedszkolny plac zabaw wybiegać już bez grubych ubrań i poczuć ciepłe promienie słońca. Postanowiliśmy powiedzieć Pani Zimie „Żegnaj” symbolicznie topiąc wykonaną przez nas  Marzannę. Pożegnaliśmy więc Panią Zimę a powitaliśmy Wiosnę. W tym dniu oglądaliśmy też przedstawienie pt.”Śpiąca królewna” w Teatrze Lalka. Bajka jest adaptacją słuchowiska radiowego z lat siedemdziesiątych z muzyką Jerzego Wasowskiego, gdzie główną rolę grają pięknie wykonane kukiełki.

Dzień 21 marca jest Światowym Dniem Zespołu Downa inaczej nazywanym też Dniem Kolorowej Skarpetki. Na znak solidarności z tymi osobami ubraliśmy kolorowe skarpetki nie do pary, a także rozmawialiśmy na temat życia i potrzeb osób z Zespołem Downa.

Koniec marca poświęciliśmy na przygotowania do Świąt Wielkanocnych siejąc owies, wykonując prace plastyczne o tematyce wiosennej.

19 marca wybraliśmy się do biblioteki. Na początku Panie prowadzące spotkanie wyjaśniły dzieciom różnice między biblioteką a księgarnią. Przedstawiły, w jaki sposób poukładane są książki w bibliotece i w jak się je wypożycza. Słonka wymieniały zasady obchodzenia się z książką oraz omówiły jej rolę w życiu człowieka. Poznały też rodzaje książek i ich ułożenie w bibliotece według kategorii. W dalszej części spotkania Słonka zwiedzały bibliotekę i oglądały jej zasoby. To było ciekawe spotkanie z książką i zainspirowanie dzieci do odwiedzania bibliotek ze swoimi Rodzicami i korzystania z ich bogatych zasobów.

12 marca odwiedził nasze przedszkole teatrzyk Blaszany Bębenek z przedstawieniem ,,Pipi Lansztrung zwiedza świat”. Aktorzy w wesoły sposób przedstawili przygody małej Pipi podróżującej po świecie. Dzieci miały możliwość aktywnego uczestnictwa na scenie podczas tej niesamowitej podróży. Słonka wraz z innymi grupami naszego przedszkola spędziły czas w miłej atmosferze, a aktorów nagrodziły gromkimi brawami.

W ramach akcji ,,Popołudnie z książką” w środę 13 marca odwiedziła nas mama Oli i czytała dzieciom ,,Niesamowite Przygody Dziesięciu Skarpetek”.Słonka i Panie dziękują mamie Oli za wizytę.

W zeszłym tygodniu zajmowaliśmy się tematem sztuki. Słonka starały się odpowiadać na pytania „czym jest sztuka”, „co może być sztuką”. Oglądaliśmy albumy malarstwa, a także zapoznaliśmy się z charakterystyczną sztuką Aborygenów. Inspirując się nią wykonaliśmy kije deszczowe  oraz miseczki z masy solnej.  Częstym motywem w malarstwie jest martwa natura, i my również postanowiliśmy ją namalować. Nie było to łatwe zadanie ale jak na pierwszy raz to poszło nam świetnie.

Muzyka to też dziedzina sztuki, i tym razem zapoznaliśmy się z takim instrumentem jak gitara klasyczna. Już niedługo udamy się również do teatru, bo przecież teatr to również sztuka.

Kręgi tematyczne:

 • Recepta na zdrowie
 • Kiedyś i dziś
 • Na tropach wiosny
 • Morskie opowieści

Obszar fizyczny

 1. Rozumienie konieczności systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach
 2. Wdrażanie do systematycznej dbałości o czystość w łazience
 3. Uświadamianie jak ważne jest dokładne mycie zębów
 4. Dostrzeganie zagrożenia wynikającego z nieprzestrzegania higieny
 5. Rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji
 6. Wdrażanie do przestrzegania higieny i bezpieczeństwa w czasie korzystania z nowoczesnych technologii
 7. Kształtowanie nawyku codziennego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 8. Rozwijanie umiejętności adekwatnego doboru ubioru do pogody
 9. Wdrażanie o dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych w trakcie zabawy
 10. Doskonalenie sprawności manualnej w czasie ćwiczeń graficznych i czynności samoobsługowych
 11. Doskonalenie słuchu fonematycznego aparatu mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych

Obszar emocjonalny:

 1. Kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania w czasie zabawy, pracy i odpoczynku
 2. Uczenie radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowalny społecznie
 3. Kształtowanie zdolności wyrażania emocji w czasie kontaktu z przyrodą
 4. Dostrzeganie wartości natury jako źródła satysfakcji estetycznej

Obszar społeczny:

 1. Wdrażanie do współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach i w czasie odpoczynku
 2. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela
 3. Rozwijanie zdolności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi
 4. Wyrażanie swoich oczekiwań wobec partnera zabawy
 5. Wdrażanie do bycia uważnym na komunikaty partnera zabawy oraz respektowania jego oczekiwań
 6. Kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę
 7. Rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych zadań

Obszar poznawczy:

 1. Wzbogacanie wiedzy na temat tego co jest dobre dla naszego zdrowia i kondycji
 2. Wyjaśnianie znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu
 3. Wykorzystywanie znanych piktogramów do kodowania informacji
 4. Rozwijanie zdolności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych  liter
 5. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby
 6. Porządkowanie przedmiotów według długości malejącej i wzrastającej
 7. Dostrzeganie znaczenia liter i cyfr i numeracji w życiu codziennym
 8. Kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru
 9. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy jak np. albumy, internet, książki
 10. Budowanie zainteresowań technicznych
 11. Poszerzanie znajomości liter „z”, „Z”, „c”, „C”
 12. Wyrażania ekspresji twórczej w czasie  czynności konstrukcyjnych i zabawy
 13. Doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej
 14. Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych
 15. Kształtowanie zdolności odczytywania instrukcji obrazkowo – wyrazowych
 16. Rozumienie pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”
 17. Ćwiczenie posługiwania się pojęciami: jutro, wczoraj, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, dni tygodnia i miesięcy
 18. Wdrażanie do obserwacji przyrody i zabaw badawczych ze stawianiem hipotez i wyciąganiem wniosków
 19. Ilustrowanie zjawisk przyrodniczych poprzez różne formy ekspresji
 20. Zapoznanie z alfabetem Mose'a
 21. Wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych
 22. Wspieranie myślenia w zakresie stałości objętości
 23. Wdrażanie do eksperymentów językowych

Rodzice Słonek lub inni członkowie ich rodzin, mogą przychodzić do nas przeczytać książkę, opowiedzieć o swojej pracy i zainteresowaniach. Ostatnio gościł u nas tata Kacperka. Razem opowiedzieli i pokazali jak lubią spędzać wolny czas. Zaprezentowali grę planszową, która była trochę nietypowa, ponieważ aby rozpocząć z nią zabawę  trzeba samodzielnie stworzyć do niej scenerię i figurki, co nie jest takie proste, gdyż wszystkie elementy są niewielkich rozmiarów, sklejenie ich oraz pomalowanie wymaga więc dużej precyzji. Dziękujemy Panu Bartkowi i Kacperkowi za prezentację.

Niedawno Tosia z naszej grupy, reprezentowała nasze przedszkole biorąc udział w VII edycji warszawskiego konkursu wiedzy o Warszawie.

Konkurs był świetnie zorganizowaną imprezą. Poprzez różnorodne aktywności angażował przedszkolaków do zaprezentowania swojej wiedzy o stolicy, ale przede wszystkim był dobrą zabawą. Quiz wiedzy o Warszawie stanowił drugi etap, w pierwszym dzieci tworzyły prace plastyczne na temat swojego miasta, miało to być połączenie Warszawy dawnej z tą teraźniejszą.

Na końcu zostały wręczone dyplomy i upominki. Nasza Tosia zaprezentowała się znakomicie. Dziękujemy jej rodzicom za wsparcie i doping

15 lutego odbyły się warsztaty edukacyjne Przygoda z książką na temat kotów. Na początku spotkania dzieci wypowiadały się na temat zwierząt jakie mają lub chciały by mieć. Pani prowadząca warsztaty przeczytała nam książkę ,,Jestem kotem” G. Bernstein. Następnie dzieci wysłuchały wiele ciekawostek o zwierzętach kotowatych. W dalszej części zajęć Słonka przystąpiły do działalności plastycznej korzystając z różnych materiałów. Tworzyły z kopert koty – pacynki. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością.

Przez ostatnie dwa tygodnie Słonka zgłębiały wiedzę na temat Arktyki i Antarktydy. Informację na temat dwóch przeciwległych biegunów zdobywaliśmy dzięki książkom, mapie świata i filmom. To fascynujący temat, który na pewno  nie został przez nas wyczerpany. Podsumowaniem naszych wiadomości są wykonane przez nas książki, jedna grupa przedstawiła w nich Arktykę a druga Antarktykę. Zjawiskiem, które szczególnie nas zafascynowało była zorza polarna co wyraziliśmy przez piękne prace plastyczne.

Strony