Słonka

Miniony tydzień minął nam pod hasłem „Wkrótce wakacje”. Słonka wypowiadały się na temat wakacyjnego wypoczynku: gdzie były i gdzie chciałyby pojechać. Bardzo ważnym elementem było uświadomienie zagrożeń związanych z letnim odpoczynkiem. Rozmawialiśmy m.in.na tematy:czy możemy dotykać nieznanych przedmiotów, zwierząt?, czy będąc nad jeziorem kąpiemy się sami i dlaczego?,orazdlaczego powinniśmynosić nakrycia głowy?

14 czerwca Słonka po raz kolejny uczestniczyły w zajęciach sportowych w ramach Dziecięcej Akademii sportu. Dzieci chętnie brały udziałw ćwiczeniach na świeżym powietrzu poprawiając swoją kondycję i kształtując koordynację ruchową.

4 czerwca w poniedziałek w grupie Słonka  odbyły się warsztaty ,,Przygoda z książką- czytamy i twórczo działamy”. Warsztaty poświecone były emocjom na podstawie książki Ulfa Starka ,, Cynamon i Trusia” Wierszyki o złości i radości. Cynamon i Trusia odkrywają i nazywają uczucia – te gwałtowne i buzujące na powierzchni oraz te kryjące się gdzieś głęboko: wstyd, zazdrość, tęsknota, radość, smutek. Słonka wybierały karteczki z kolorami i określały z jakim i emocjami im się kojarzą, wykonały również pracę plastyczną, wykorzystując bardzo różne materiały – Buźkę wyrażającą emocje.

9 czerwca świętowaliśmy Dzień Przyjaciela. Dzieci wykonały mapę myśli-  wszystko co kojarzy się z przyjacielem, co robię z przyjacielem, kto to  jest przyjaciel itp. Słonka zgodnie stwierdziły, że  przyjaciel jest potrzebny, jeden ale prawdziwy.

W tygodniu mówiliśmy o placach zabaw, dzieci rysowały swój wymarzony z kręconymi zjeżdżalniami, pająkami do wspinaczki itp. Wykonaliśmy spadochrony z kawałków materiału, sznurka i zaczepionymi na nich figurkami. Słonka bawiły się spadochronami na placu zabaw. Ćwiczyliśmy dodawanie w zakresie 10, przygotowujemy się do uroczystości Pożegnania Przedszkola, uczymy się piosenek , wierszy, poloneza itp.

1 czerwca obchodziliśmy tak bardzo wyczekiwany przez Słonka Dzień Dziecka. Z tej okazji na dzieci czekała niezwykła niespodzianka –pokazy szalonego naukowca. Jego eksperymenty sprawiły wiele radości. Każdy oglądał je z wielkim zainteresowaniem. Słonka udały się także na plac przedszkolny, który w tym dniu był wyjątkowo kolorowy. Podczas zabaw na świeżym powietrzu towarzyszyła nam wesoła muzyka, przy której dzieci chętnie tańczyły i śpiewały.

Zadania do realizacji w czerwcu:

• budzenie zainteresowania własnym świętem,

• wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci,

• porównywanie warunków życia na różnych kontynentach,

• wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób,

• wprowadzanie dzieci w świat wartości,

• zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły,

• zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,

• uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem

• rozwijanie mowy,

• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,

• wymienianie poglądów na tematu ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru),

• rozwijanie sprawności manualnej,

• rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych

• nazywanie figur geometrycznych,

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

• prezentowanie własnych umiejętności.

Zadania do codziennej realizacji:

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, zgodnej zabawy

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami ( przypomnienie zasad dokładnego mycia rąk) – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie,

• nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

• słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela

Tematy do realizacji:

1. Dzieci z całego świata

2. Moje podwórko

3. Wkrótce wakacje

Na początku minionego tygodnia Słonka intensywnie pracowały przygotowując prezenty z okazji Dnia Mamy i Taty. Było widać ich wielkie zaangażowanie i radość w tworzeniu upominków. Dzieci chętnie uczyły się piosenki „M jak mama, t jak tata” i wierszyka „ Mama i tata”, aby w domu móc je zaprezentować. W tym tygodniu realizowaliśmy również zadania wynikające z konkursu „Kreatywne przedszkole –twórczy maluch” , w którym nasze przedszkole bierze udział. Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.I tak: dzieci tworzyły mapę myśli wykorzystując w niej rysunki i krótkie hasła -celem stosowania map myśli jest usystematyzowanie zdobytej wiedzy,kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się.Wspólnie wykonaliśmy prace plastyczną wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne. Dzieciom bardzo spodobały się zajęcia, podczas których korzystaliśmy z tablicy multimedialnej i sprawdzonej strony szaloneliczby.pl.

26 maja obyły się także zajęcia Labo Odkrywcy, na których Słonka dowiedziały się „ Jak powstaje tęcza”.

W poniedziałek 10 i 17 maja dzieci z grupy Słonka uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez instruktora z AWF w ramach Dziecięcej Akademii Sportu. Były to zajęcia na świeżym powietrzu z lekkiej atletyki, zajęcia bieżne. Lekkoatletyka składa się z kilku stosunkowo zróżnicowanych dyscyplin: biegi, skoki, rzuty. Każdy mały sportowiec może znaleźć w niej coś co szczególnie przypadnie mu do gustu. Bieganie, skakanie i rzucanie piłką to elementy większości zabaw podwórkowych. Zajęcia te sprawdzają się u ruchliwych dzieci, które lubią biegać i przebywać na świeżym powietrzu.

W czasie zajęć Słonka w formie zabawy  ćwiczyły różne sekwencje ruchów i odkrywały swoje mocne strony. Bawiły się w berka- przekazując sobie piłeczkę, biegały w różny sposób  miedzy pachołkami, przeplatanką, z dostawianą nogą, z wyrzutem nogi w górę, z wyrzutem rąk, z wyrzutem nogi i ręki. Większość  dzieci nie miała z ćwiczeniami  problemów, natomiast części sprawiały duże trudności i szybko się męczyły. Naszym Słonkom przydałaby się poprawa kondycji fizycznej.

Głównym celem ćwiczeń lekkoatletycznych jest poprawa siły i wytrzymałości, ale w efekcie zwiększa się też szybkość i koordynacja ruchowa dzieci oraz poprawia kondycja fizyczna.

Tydzień upłynął nam pod hasłem „ Poznajemy różne zawody”. Słonka zapoznały się z pracą m.in. krawca, ogrodnika oraz młynarza. Ucząc się piosenki  „Skąd się bierze chleb”, dzieci zwracały uwagę na poszczególne etapy powstawania chleba i pracujących przy tym ludzi. Nie zabrakło rozmów i zabaw o zawodach, które słonka już świetnie znają np. policjant, strażak, lekarz. Dzieci chętnie układały zagadki o zawodach swoich rodziców oraz opowiadały o tym kim chciałyby być w przyszłości. Poznaliśmy również mniej znane zawody: bednarz, kowal, rymarz, barista i dowiedzieliśmy się na czym polega ich praca.

Wiosenny temat, a tu cały tydzień wiosna płata nam figle z pogodą, która nie jest wcale majowa, wszystkie owady się pochował, ale cóż będzie lepiej.

4 maja we wtorek świętowaliśmy Dzień Strażaka. Z tej okazji na podstawie opowiadania ,,Strażacy” i obrazków do niego omówiliśmy na czym polega praca strażaków. Wielu chłopców w przyszłości chciałoby zostać strażakami, gdyż jest to bardzo atrakcyjny zawód, a te samochody strażackie to jest to!

Łąka i jej mieszkańcy do bardzo fajny temat. Dzieci bardzo lubią rozmawiać na temat różnych żyjątek, motyli, żab, owadów, pszczół, mrówek  i pająków. Utrwaliliśmy wiadomości z lat poprzednich na temat na temat cyklu rozwojowego  żaby i motyla. Omówiliśmy wygląd owadów: ile par odnóży itp.

Oczywiście łąk była motywem przewodnim do naszych cotygodniowych działań: ćwiczenia głoskowania, sylabizowania, czytania globalnego, liczenia, wykonywania prac plastycznych, śpiewania piosenek np. ,, Karuzela na łące” i zabaw.

Zadania do realizacji w maju

 • poznanie i nazywanie kwiatów rosnących na majowej łące
 • omówienie wyglądy i budowy owadów- owady i zwierzęta żyjące na łące: pszczoły, mrówki, ślimaki,
 • poznawanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt np. żaby, motyla,
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • poznawanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt np. żaby, motyla,
 • poznawanie zjawiska tęczy,
 • znaczenie pracy strażaka w  życiu innych ludzi,
 • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów, kodowanie,  zadawanie pytań,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów) słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych,
 • ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywania określonych ruchów),
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • próby samodzielnego czytania, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • rozpoznawanie liter pisanych.
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami  ( przypomnienie zasad  dokładnego mycia rąk) – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie,
 • nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.

Tematy do realizacji :

1.Wiosna na łące.

2.Poznajemy różne zawody.

3.Nasi kochani rodzice.

Miniony tydzień upłyną nam pod hasłem: Jestem Polakiem i Europejczykiem.Przybliżyliśmy sobie charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie.Codziennie czytaliśmy i zapoznawaliśmy się z inną Polską legendą. Dzieci słuchając ichpoznały m.in. herb Warszawy. Ważnym elementem tygodnia było odniesie się do Polski jako naszego domu. Słonka przypomniały sobie nasze symbole narodowe, śpiewaliśmyhymn pamiętając o odpowiedniej postawie i szacunku. Rozmawialiśmy także o Europiei krajach należących do Unii Europejskiej. Dzieci oglądały flagi innych państw oraznauczyły się powitania w różnych językach. Słonka zapoznały się z mała i wielką,drukowaną i pisaną literą H oraz doskonaliły umiejętności matematyczne w zakresie 10.

Strony