Smerfy

 

We wtorek 10 listopada grupa Smerfów przygotowując się do Święta Odzyskania Niepodległości poznała historię Polski oraz przypomniała sobie symbole narodowe. Dzieci na mapie pokazywały stolicę Polski oraz najdłuższą rzekę - Wisłę. Na zakończenie wspólnie odśpiewały fragment hymnu.

 

10 listopada Smerfy obchodziły Dzień Jeża. Poznały jaki tryb życia prowadzi jeż oraz do czego służą mu kolce. Dowiedziały się również w jaki sposób odżywia się bohater naszych zajęć. Po rzuceniu kostką i przeliczeniu odpowiedniej liczy oczek, każde z dzieci mogło nakarmić jeża jego ulubionym przysmakiem jakim są ślimaki. Na zakończenie każde z dzieci wykonało pracę plastyczną. 

5 listopada Smerfy obchodziły Dzień Postaci z Bajek. Opowiadały zakończenia bajek. Wspólnie odgadywały z jakiej bajki pochodzi dana piosenka do której później razem tańczyły. Dopasowywały odpowiednią ilustrację jako odpowiedź zagadki. Na koniec każde z dzieci mogło wcielić się w wybraną postać z bajki.

Smerfy poznawały zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Utrwalały zasady zachowania się na przejściu dla pieszych. Rozwiązywały zagadki słuchowe – rozpoznawały i nazywały odgłosy z ulicy. Poznawały znaki drogowe. Wdrażały się do bezpiecznego zachowania na przejściu dla pieszych i przestrzegania zasad ruchu drogowego. Dzieci uczestniczyły w zabawie ,,Na przejściu dla pieszych” z wykorzystaniem sygnalizatora, rekwizytów pojazdów  i dywaników przejścia dla pieszych. Podczas tej zabawy utrwalały zasady bezpiecznego przejścia przez ulicę.

ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI NA MIESIĄC LISTOPAD

1.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych.

2.Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt. Obieg wody w przyrodzie.

3.Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem przyrodniczym w działalności plastycznej.

4.Poznawanie różnorodnych bajek i rozpoznawanie postaci bajkowych.

5.Rozbudzanie uczuć patriotycznych. Poznawanie symboli narodowych, hymnu.

6.Zachęcanie do dbałości o własne zdrowie i wygląd – czystość osobistą.

7.Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia, estetyki i kultury życia codziennego.

8.Poznanie historii powstania węgla kamiennego.

9.Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela.

10.Rozpoznawanie i nazywanie wybranych urządzeń elektrycznych.

11.Poznawanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.

12.Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi – rozwijanie mowy i myślenia.

13Rozwijanie kompetencji matematycznych w zabawach.

Tematy kompleksowe:

1. Jesienna pogoda.

2. Dbamy o zdrowie.

3. Tutaj rosły paprocie.

4. Urządzenia elektryczne.

26 października obchodziliśmy Dzień Kundelka. Smerfy dowiedziały się jak ważne jest dbanie o zwierzęta oraz ich odpowiednie traktowanie. Poznały jakie obowiązki spoczywająna właścicielach czworonogów. Uczestniczyły w różnych zabawach tj. „Ktopierwszy przy miseczce?”oraz zabawy „Wesołka w nowym domu". Na koniec każde z dzieci dostało puzzle z wizerunkiem pieska do ułożenia.

19 października Smerfy obchodziły Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza). Dowiedziały się na czym polega praca listonoszaoraz jaką drogę pokonuje list od nadawcy do odbiorcy. Utrwalały nazwy przedmiotów związanych z pocztą m.in.koperta, znaczekpocztowy, skrzynkana listy. Na koniec wszystkie dzieci projektowały swoje własne i niepowtarzalne znaczki pocztowe.

Grupowy adres e - mail do konatktów rodzice - nauczyciele.

przedszkole181grupasmerfy@gmail.com

15 października obchodziliśmy Dzień Mycia Rąk. Smerfy dowiedziały się na temat profilaktyki chorób. Zrozumiały potrzebę mycia rąk i konieczność dbania o ich czystość. Przypomniały sobie kolejne etapy dokładnego mycia rąk ,,6 skoków do naprawdę czystych rąk”. Kolorowały ilustrację ,,Umyj ręce”. Dzisiejsze święto przypomniało, jak ważne jest dbanie o higienę rąk dla naszego zdrowia.

Smerfy poznawały dary z sadu i z ogrodu. Rozróżniały, nazywały i klasyfikowały owoce i warzywa. Doskonaliły umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych. Utrwalały nazwy owoców i warzyw. Dowiadywały się, jak rosną warzywa i która ich część jest jadalna. Poznawały jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw. Podczas zabaw dzieci ćwiczyły pojęcia matematyczne, między innymi utrwalały kolory, kształty oraz przeliczanie. Smerfy chętnie bawiły się przy piosence ,,Małe czerwone jabłuszko” oraz ,,Czerwony pomidorek”. Wykonywały prace plastyczne: rysowały, kolorowały oraz malowały farbami, na przykład cebulkę i doklejały jej szczypior.

Strony