Smerfy

Zadania do realizacji:

 • Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.
 • Przestrzeganie zasad panujących w grupie Smerfy.
 • Wspólne dbanie o zabawki i porządek w sali grupy Smerfy.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Utrwalanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozpoznawanie i nazywanie  warzyw, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią.
 • Rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich odtwarzanie.
 • Utrwalanie klasyfikowania według podanej cechy. 
 • Doskonalenie umiejętności pracy w parach.
 • Rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozwijanie motoryki małej przez zabawy masami plastycznymi, plasteliną.
 • Rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas krojenia warzyw.
 • Utrwalanie odróżniania środowiska parku i lasu.
 • Rozwijanie empatii i odpowiedzialności przez poszerzanie wiedzy o zachowaniu w sytuacji znalezienia cudzej własności.
 • Utrwalanie pojęć związanych z ptakami.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo.
 • Przypomnienie informacji o skarbach jesieni.
 • Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
 • Doskonalenie umiejętności opisywania emocji.
 • Utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie
 • Nauka opisywania aktualnej, jesiennej pogody.
 • Doskonalenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni.
 • Utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże.
 • Utrwalanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych znaków drogowych.
 • Nazywanie figur geometrycznych.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami poprzez wycinanie prostych kształtów.
 • Zachęcanie do samodzielności podczas ubierania się, jedzenia, czynności higienicznych.

Teamty do realizacji:

1. Jesień w ogrodzie.

2. Jesienny krajobraz.

3. Deszczowa pogoda.

4. Bezpieczni na drodze. 

Wrześniowa pogoda w miarę dopisuje dlatego, dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu.

 15 września świętowaliśmy Dzień Kropki, 20 września Dzień Przedszkolaka, a 23 września Pierwszy Dzień Jesieni. Zabawa była przednia od tańców i zabaw po prace plastyczne oraz medale i balony itp.

Świętowaliśmy urodziny:  Olafka, Małgosi i Stasia. Dzieci z grupy Smerfy przygotowały książeczki z rysunkami dla swoich jubilatów.

W piątek wybraliśmy się na skrzyżowanie aby obserwować ruch uliczny, napotkane znaki jak również przejść  na drugą stronę ulicy: oczywiście po pasach i na zielonym świetle. Ćwiczymy ustawianie się i chodzenie w parach. W międzyczasie wykonaliśmy kilka prac plastycznych np. papierowe ludziki – swoje portrety aby umieść je na tablicy przedszkolnej, Drzewko grupowe z odbitymi rączkami wszystkich Smerfów itp.

Ustaliliśmy zasady zachowania obowiązujące w grupie oczywiście  wszystkie dzieci będą je przestygać,  dbać o wspólne zabawki i używać czarodziejskich słów.

Humory dzieciakom dopisują co świadczy o tym, że dobrze się bawią.

Zadania do realizacji:

 • Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi.
 • Przypomnienie  imion swoich kolegów i koleżanek oraz poznanie imion nowych dzieci.
 • Rozpoznawanie wyglądu i nazwy indywidualnego znaczka.
 • Budzenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i przynależności do grupy Smerfy- integracja grupy.
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).
 • Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie; dbanie o wspólne sprzęty i zabawki.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych.
 • Rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
 • Poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.
 • Utrwalenie znajomości kolorów
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych :koło, trójkąt, kwadrat.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i przeliczania przedmiotów .
 • Nauka trzymania nożyczek i wycinanie prostych kształtów .
 • Zachęcanie do samodzielności podczas czynności samoobsługowych : jedzenie , ubieranie się.

Tematy do realizacji:

1. Moje przedszkole.

2. Jestem przedszkolakiem.

3. Na ulicy.

4. Jesień w sadzie.

Wakacje się skończyły, powróciliśmy do przedszkola i  jesteśmy już Smerfami, jeszcze nie starszakami, ale już nie maluchami. Nowy rok szkolny to również nowe wyzwania, które nas czekają.  Zapraszamy na naszą stronę na której będziemy zamieszczać nowe relacje z grupy Smerfów.

Do naszej grupy dołączyły nowe dzieci, które powitaliśmy serdecznie i mamy nadzieję, że będziemy się razem dobrze bawić.