Smerfy

W minionym tygodniu nasza pełna energii grupa wybrała się ponownie do „ Kina za Rogiem”, tym razem na bajkę pt. „ Rock Dog. Pies ma głos!”- dzieci , dzięki przygodzie pieska mogły się przekonać, że warto mieć marzenia i wierzyć w ich spełnienie.

20 maja byliśmy w Powsinie na wycieczce autokarowej zatytułowanej „ Cztery Pory Roku”. Smerfy od rana były w dobrym humorze i nie mogły się doczekać podróży.Na miejscu wiele radości sprawiły im nie tylko warsztaty plastyczne, ale także miały okazję wydoić krowę, zobaczyć wiejskie zwierzęta tj .kury, kozy, konie, świnki, króliki czy kolorowego bażanta. Mogły również pobawić się placu zabaw i zjeść pyszną kiełbaskę z ogniska. To był bardzo aktywny, wesoły i udany dzień!

Zadania do realizacji:

 • zapoznanie z charakterystyką gór
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania opowiadań
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • wypowiadanie się na temat architektury miejscowości zamieszkania
 • wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu wiejskiego i miejskiego
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole poprzez wspólne wykonywanie prac plastycznych
 • nauka piosenek i wierszy
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 • wymienia barwy na fladze Polski
 • wymienia symbole narodowe i opisuje ich wygląd
 • zapoznanie z legendą o Syrence Warszawskiej
 • nazywa kwiaty i zwierzęta charakterystyczne dla środowiska łąki
 • dostrzeganie piękna przyrody
 • aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • rozwój sprawności ruchowej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • uświadomienie ważnej roli rodzica w życiu dziecka

Tematy kompleksowe:

 1. Moja miejscowość, mój region
 2. Moja ojczyzna
 3. Łąka w maju
 4. Święto rodziców

W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o naszym miejscu zamieszkania. Przypomnieliśmy sobie informacje o naszym regionie, ale też przybliżyliśmy wiadomości na temat polskich gór. Smerfy jak zwykle chętnie wykonały pracę plastyczną pt. „ Nasze miasto”-wyklejały, wycinały, rysowały.

27 kwietnia mieliśmy również zajęcia z Labo Odkrywcy. Dzieci były bardzo zainteresowane tematem siły odrzutu. Mogły zobaczyć, jak w prosty sposób wykonać za pomocą balonika, słomki i gumki recepturki odrzutowy samochód, a także wyrzutnię rakiet, balonikową pocztę czy katapultę.

Tym razem nasze Smerfy wybrały się w kosmiczną podróż! Warsztaty były po raz kolejny bardzo twórczym i ciekawym spotkaniem. Każdy mógł stworzyć swój statek kosmiczny.

Zadania do realizacji:

 • poznanie gatunków ptaków przylatujących do Polski na wiosnę
 • wzbogacenie wiadomości na temat ptaków, ich budowy, upierzenia
 • poznanie zwyczajów ptaków związanych ze znoszeniem i wysiadywaniem jaj oraz zakładaniem gniazd
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanej pracy plastycznej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozpoznaje zwierzęta z wiejskiego podwórka oraz wzbogaca wiedzę na ich temat
 • zapoznanie z praca rolnika
 • uwrażliwienie na muzykę, reagowanie na zmianę akompaniamentu
 • przełamywanie lęku i nieśmiałości podczas występów przed grupą
 • zachęcanie do wypowiadania się w grupie
 • poznaje zwyczaje Wielkanocne
 • wymienia potrawy wielkanocne
 • wymienia symbole związane z Wielkanocą
 • wymienia sposoby oszczędzania wody
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • obserwacja środowiska przyrodniczego
 • zachęcanie do uprawiania roślin
 • rozpoznaje i nazywa prace wykonywane w ogrodzie, podaje nazwy wykonywanych czynności
 • poznaje i wymienia rodzaje odpadów
 • kształtowanie nawyków ekologicznych

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosenne powroty
 2. Wielkanoc
 3. Wiosna na wsi
 4. Dbamy o przyrodę

Ten tydzień poświęcony był tematom związanym z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski. Dzieci poznały zwyczaje ptaków podczas zakładania gniazd oraz uświadomiły sobie jak daleką drogę muszą one przebyć, by do nas powrócić. W tym tygodniu uczyliśmy się też popularnej piosenki „ Kle, kle boćku”.

21 marca powitaliśmy radośnie Pierwszy Dzień Wiosny! Poszukiwaliśmy ukrytych w naszej sali oznak wiosny oraz wzięliśmy udział w warsztatach pt. „Ogród w szkle”.  Dzieciom bardzo podobało się takie twórcze działanie- same mogły zaprojektować swój mały ogródek układając po kolei różne warstwy ziemi i ozdabiając go kamykami czy kolorową korą. Na koniec zasadziły w słoikach małe kwiatki.

 Miniony tydzień upłynął nam przy pięknej pogodzie więc korzystaliśmy z wiosennych promieni słońca i spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu. Czas umilała nam nowo poznana piosenka „ Maszeruje Wiosna”, którą dzieci bardzo chętnie same śpiewają.

 

Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki

 

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gume i robi balony
A z nich każdy jest zielony

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Wykonaliśmy wiele prac plastycznych: wiosenne drzewka, kolorowe motyle czy krokusy. To był bardzo miły i aktywny tydzień!

„ W marcu jak w garncu”...W minionym tygodniu Smerfy poznały znaczenie tego przysłowia- wykonały tematyczną prace plastyczną, która pomogła im utrwalić zdobyta wiedzę na temat zmiennej, marcowej pogody.

17 marca wzięliśmy też udział w warsztatach „ Przygoda z książką- czytamy twórczo i działamy”. To była świetna okazja do wspólnej zabawy i eksperymentów z kolorami.

Tego dnia odwiedził nas również Funkcjonariusz Policji. Dzieci dowiedziały się w jakich sytuacjach można liczyć na pomoc Policjanta, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrażających naszemu bezpieczeństwu, co robić, gdy się zgubimy. To było bardzo ciekawe i miłe spotkanie.

W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy również o zwierzętach, ale tych, które zamieszkują nasze pola i lasy. Przypomnieliśmy sobie zwyczaje i wygląd myszki, kreta, lisa, jeża czy niedźwiedzia. Wzbogaciliśmy swoja wiedzę na temat środowiska, w którym żyją.

8 marca obchodziliśmy także Dzień Kobiet- chłopcy wykonali dla swoich koleżanek piękne kwiatki z bibuły. 10 marca natomiast nie mogliśmy zapomnieć o Dniu Mężczyzn. Dziewczynki wykonały dla kolegów z grupy odznaki Super Chłopaka oraz zaśpiewały im 100 lat!

W zeszłym tygodniu tematem przewodnim były zwierzęta egzotyczne żyjące w dżungli lub na sawannie. Smerfy poznały nowa piosenkę pt. „Dżungla”, przy której chętnie się bawiły. Przypomnieliśmy sobie również nazwy wybranych owoców egzotycznych i ich właściwości.

Strony