Certyfikaty

Kreatywne Przedszkole – Twórczy Maluch

Certyfikat Ogólnopolskiego Konkursu: Kreatywne Przedszkole – Twórczy Maluch.

Konkurs miał na celu kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu.

Przedszkole Młodych Patriotów

Nasze Przedszkole otrzymało certyfkat w Ogólnopolskim Konkursie - Przedszkole Młodych Patriotów.

W ramach konkursu na terenie Przedszkola podejmowane były liczne inicjatywy związane z rozbudzaniem wśród dzieci miłości i przywiązania do rodzinnego kraju.

Varsavianistyczna Szkoła

Przedszkole od lat realizuje program „Varsavianistyczna szkoła” we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy zdobywając kolejne certyfikaty.

Partnerskie przedszkole

Przedszkole 181 „Wesołe Nutki” laureatem 
w Ogólnopolskim Programie „Partnerskie Przedszkole” 

Z dumą i wielką radością informujemy, że Nasze Przedszkole otrzymało Nagrodę Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej – Sekretarza Stanu w MEN w latach 1997-2000. Tylko 23 placówki w Polsce odebrały tą nagrodę. Otrzymaliśmy również dożywotni Certyfikat Partnerskiego Przedszkola.

Dziękujemy bardzo wszystkim Rodzicom, Dzieciom oraz Partnerom za pomoc w uzyskaniu Nagrody i Certyfikatu. To tylko dzięki Wam było to możliwe. 

Wręczenie nagród odbyło się podczas Ogólnopolskiego VI Kongresu Edukacji Przedszkolnej „Edukacja – Jest w niej ukryty skarb” w Pałacu Staszica w Warszawie. Na uroczystości obecni byli goście honorowi: Patron programu - Barbara Labuda, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Przemysław Krzyżanowski, Senator RP - Piotr Ziętarski, Przewodniczący Kapituły programu Partnerskie Przedszkole - Andrzej Pery oraz wielu innych zacnych gości. Kongres prowadziła autorka programu - Mirella Nawrot

W tej ważnej dla nas chwili towarzyszyli nam goście honorowi:

Bożena Walo – Główny specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Anna Potasińska – Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola nr 181 „Wesołe Nutki”

Optymistyczne przedszkole

Realizując ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole” podejmowaliśmy wiele różnorodnych działań mających na celu:

  • wyrabianie w dzieciach postaw optymizmu i poczucia pewności siebie,
  • poszukiwanie coraz doskonalszych form współpracy z rodzicami dających możliwość i świadomość współdecydowania o kierunkach pracy przedszkola dla wszechstronnego rozwoju dzieci.

Nasze przedszkole otrzymało wyróżnienie za udział w projekcie ogólnopolskim „Reportaż Optymisty” zrealizowanym w ramach programu „Optymistyczne Przedszkole”. Przedszkole 181 reprezentowała grupa Żabki, która wzięła udział dziesięciominutowej prezentacji filmowej, opowiadając – co to znaczy być optymistą?

Varsavianistyczna szkoła

Przedszkole od lat realizuje program „Varsavianistyczna szkoła” we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy zdobywając kolejne certyfikaty.

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Bezpieczne wakacje

Corocznie nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Bezpieczne przedszkole

Program „Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga od nauczyciela podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej jak też umysłowej i społecznej. 

W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele a także różnego typu organizacje.

Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.
 

Ambasador Polskiego Radia Dzieciom

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż nasze przedszkole uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Ambasador Polskiego Radia Dzieciom.
Poprzez udział w projekcie pokazujemy dzieciom na czym polega obcowanie z radiem, zaszczepiając im ciekawość tej formy odbioru treści. Nasze przedszkolaki mają możliwość słuchania i uczestniczenia w ciekawych audycjach, które wzbogacają codzienna naukę i zabawę w przedszkolu.
Polskie Radio Dzieciom to pierwszy ogólnopolski program zapewniający tak bogatą i wszechstronną ofertę audycji kierowanych do Dzieci i Rodziców, nadawany bez reklam.
W ramówce znajdują się audycje z udziałem kultowych postaci – m.in. żaby Moniki i Kulfona, a także zupełnie nowych bajkowych bohaterów. Nie brakuje również programów rozwijających kreatywność i zdolności artystyczne, audycji muzycznych, edukacyjnych oraz oferty dla rodziców. 

Polskie Radio Dzieciom przez cały rok towarzyszyło naszym przedszkolakom. Podczas regularnego słuchania różnorodnych audycji dzieci miały możliwość poszerzania wiedzy i doświadczeń oraz rozwijania zainteresowań i zdolności.

Dzięki realizacji projektu dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z radiem biorąc udział w nagraniach programów oraz telefonicznych audycjach.