Smerfy

19 października Smerfy obchodziły Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza). Dowiedziały się na czym polega praca listonoszaoraz jaką drogę pokonuje list od nadawcy do odbiorcy. Utrwalały nazwy przedmiotów związanych z pocztą m.in.koperta, znaczekpocztowy, skrzynkana listy. Na koniec wszystkie dzieci projektowały swoje własne i niepowtarzalne znaczki pocztowe.

Grupowy adres e - mail do konatktów rodzice - nauczyciele.

przedszkole181grupasmerfy@gmail.com

15 października obchodziliśmy Dzień Mycia Rąk. Smerfy dowiedziały się na temat profilaktyki chorób. Zrozumiały potrzebę mycia rąk i konieczność dbania o ich czystość. Przypomniały sobie kolejne etapy dokładnego mycia rąk ,,6 skoków do naprawdę czystych rąk”. Kolorowały ilustrację ,,Umyj ręce”. Dzisiejsze święto przypomniało, jak ważne jest dbanie o higienę rąk dla naszego zdrowia.

Smerfy poznawały dary z sadu i z ogrodu. Rozróżniały, nazywały i klasyfikowały owoce i warzywa. Doskonaliły umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych. Utrwalały nazwy owoców i warzyw. Dowiadywały się, jak rosną warzywa i która ich część jest jadalna. Poznawały jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw. Podczas zabaw dzieci ćwiczyły pojęcia matematyczne, między innymi utrwalały kolory, kształty oraz przeliczanie. Smerfy chętnie bawiły się przy piosence ,,Małe czerwone jabłuszko” oraz ,,Czerwony pomidorek”. Wykonywały prace plastyczne: rysowały, kolorowały oraz malowały farbami, na przykład cebulkę i doklejały jej szczypior.

9 października Smerfy obchodziły Dzień Drzewa. Rozpoznawały na ilustracjach drzewa. Poznawały ich wygląd i nazwę. Dowiedziały się o roli drzew w przyrodzie i ich znaczeniu w życiu człowieka. Poznawały zwierzęta mieszkające w lasach. Uczestniczyły w wielu zabawach m.in. zabawie ruchowej do wierszyka "Szumiące drzewa". Wspólnie układały puzzle - dopasowywały odpowiednie elementy (drzewo, liść, owoc).

Wierszyk "Szumiące drzewa"

Kółka małe, kółka duże,

Ręce z przodu, ręce w górze,

Ręka w prawo, ręka w lewo,

tak szumiało stare drzewo.

Zachęcamy do zabawy z dziećmi w domu.

2 października nasze Smerfy obchodziły Dzień Uśmiechu. Dowiedziały się, jak wpływa śmiech na zdrowie człowieka. Dzieci wypowiadały się na temat tego co sprawia im radość i poprawia humor. Wspólnie bawiliśmy się przy muzyce. Każde dziecko otrzymało odznakę i dyplom. Tego dnia dzieci miały bardzo ważne zadanie zarażać innych uśmiechem.

Założenia do realizacji na miesiąc październik:

 • Rozróżnianie, nazywanie i klasyfikacja owoców
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • Poznawanie oraz utrwalanie nazw warzyw
 • Wdrażanie i zachęcanie do spożywania owoców i warzyw
 • Poznanie i utrwalenie zmysłów (węch, wzrok, słuch, smak, dotyk)
 • Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego
 • Ćwiczenia słuchowe – rozróżnianie dźwięków dochodzących z otoczenia
 • Rozwijanie pojęć matematycznych w zabawach
 • Doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych
 • Poznawanie niektórych zawodów: policjant, listonosz, nauczyciel, ogrodnik

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień w ogrodzie
 3. Moje zmysły
 4. Droga do przedszkola

Po powrocie do przedszkola dzieci poznawały aktualne nowe zasady bezpiecznego zachowania. Poznawały i utrwalały swoje znaczki oraz przynależność do grupy Smerfów. Zapoznały się z zasadami panującymi w naszej grupie i zobowiązały się do ich przestrzegania. Utrwalały części ciała i ich nazwy. Wykonywały misia z gotowych elementów - utrwalały pojęcie pary. Nasze Smerfy poznawały oznaki jesieni, obserwowały i wskazywały zmiany zachodzące w przyrodzie będąc w naszym ogrodzie. Wykonywały jesienne drzewa. Poznawały piosenkę "Jesienne zapasy" dowiedziały się o życiu niektórych zwierząt (wiewiórka, jeż). Kolorowały jeża i dorysowywały mu kolce. 

Założenia do realizacji na miesiąc wrzesień:

 1. Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci w grupie.
 2. Nawiązanie pozytywnych relacji z innymi, poznanie imion koleżanek i kolegów.
 3. Poznanie i przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym.
 4. Kształtowanie nawyków higienicznych: prawidłowego i systematycznego mycia rąk.
 5. Poznawanie części ciała i ich nazywanie – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 6. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.
 7. Poznawanie oznak jesieni i jej darów.
 8. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów czytanych przez nauczyciela.

Drodzy Rodzice, kochane Smerfy!

Witamy Was bardzo serdecznie po wakacjach. Zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki. Mamy nadzieję, że miło spędzimy razem czas.

Strony