Szanowni Państwo.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym została ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolak...

Drodzy Rodzice,

zachęcamy Państwa do domowych zabaw z językiem angielskim.

W załącznikach znajdziecie Państwo propozycje zabaw z podziałem na grupy.

Szanowni Rodzice

 Przypominamy, iż  zgodnie z harmonogramem:

od dziś  tj. 25 marca od godz. 9.00  do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl została włączona dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków na dyżur wakacyjny.

W związku z powyższym hasła dostępu zostały przekazane przez iprzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom wszystkich dzieci, które będą kontynuować pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie przesłanych do Państwa wiadomości. 

Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji – jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.

Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Propozycje zabaw logopedycznych na nadchodzący tydzień - zapraszamy do ćwiczeń.

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

W załącznikach publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Szanowni Rodzice.

Poniżej zamieszczamy informację ze strony Biura Edukacji z dnia 20 marca br.

 Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

Szanowni Państwo,

z powodu braku możliwości uczestnictwa dzieci w zajęciach przedszkolnych, będziemy regularnie publikować na stronach poszczególnych grup propozycje zabaw z dziećmi w domu.

Życzymy udanej zabawy.

Po wejściu na stronę wybranej grupy prosimy otworzyć aktualną zakładkę (kliknąć w tytuł), gdzie najdziecie Państwo załączniki z propozycjami zabaw.

Drodzy Rodzice.

Pani logopeda przygotowała dla Państwa dzieci zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

Po otwarciu zakładki znajdą Państwo pliki z propozycjami zabaw zróżnicowanymi pod względem wieku.

Zachęcamy do ćwiczeń logopedycznych z dziećmi. Miłej zabawy.

Drodzy Rodzice.

Poniżej zamieszczamy link do strony Biura Edukacji z  informacją o zmianie zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, ukraińskim i wietnamskim).

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

‼ Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z koronawirusem w Polsce

Szanowni Rodzice,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zwracam się z prośbą o ograniczenie załatwiania spraw osobiście w przedszkolu do minimum. Większość spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo. Jednocześnie proszę o telefoniczne uzgadnianie przekazania wniosku czy załączników do rekrutacji. W celu uniknięcia styczności wielu osób jednocześnie, godziny przyjęcia interesantów ustalane są indywidualnie.
Ograniczenia podyktowane są dobrem nas wszystkich. Telefon kontaktowy 22 8341630

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

W przypadku  braku załączników potwierdzających zaznaczone kryterium we wniosku komisja rekrutacyjna nie uwzgledni danego kryterium.

Strony