Szanowni Rodzice.

Informujemy, że ze względu na wzrost zachorowań na SARS – COV – 2 zostało wstrzymane  prowadzenie  w przedszkolu dyżurów przez psychologa z Poradni. Pani Grażyna Gasik przyjmuje tylko w Poradni nr 10 przy ul.  Wrzeciono 24. W czasie dyżurów odbywających się w Porani Pani psycholog będzie realizować swoje zadania tj.: udzielać porad, prowadzić diagnozowanie dzieci oraz konsultacje z rodzicami. Na spotkania prosimy umawiać się pod numerem telefonu 22 835 03 48 lub poprzez kontakt mailowy: grazyna.gasik@pp10.waw.pl

Nietypowe Święta Twórczego Przedszkolaka

05 listopada – Dzień Postaci z Bajek

10 listopada – Dzień Jeża

11 listopada – Święto Niepodległości

20 listopada – Dzień Praw Dziecka

21 listopada – Dzień Życzliwości i Pozdrowień

22 listopada – Dzień Kredki

List Prezydenta m.st. Warszawy do Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów.

Nietypowe Święta Twórczego Przedszkolaka

1 październik - Międzynarodowy Dzień Muzyki/ Międzynarodowy Dzień Ptaków

2 październik - Międzynarodowy Dzień Uśmiechu

10 październik - Światowy Dzień Drzewa

14 październik - Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)

15 październik - Światowy Dzień Mycia Rąk

18 październik - Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)

24 październik - Międzynarodowe Święto Roweru

25 październik - Dzień Kundelka

Szanowni Rodzice,

na czas ograniczeń związanych z pandemią, Poradnia zmieniła organizację pracy psychologów dyżurujących w placówkach bielańskich.

Dniem mojego dyżuru w przedszkolu jest czwartek – od 8.00 do12.00. Poradnia zachęca również gorąco do umawiania się na spotkania, konsultacje, badania i zajęcia na terenie Poradni, zarówno rodziców jak i nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 mieści się przy ulicy Wrzeciono 24, pracuje w godzinach 8.00-20.00. Na spotkania można się umawiać pod numerem telefonu: 22 835 03 48 lub poprzez kontakt mailowy bezpośrednio ze mną - e-mail do kontaktu: grazyna.gasik@ppp10.waw.pl

W Poradni jestem dla Państwa dostępna w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.00.

Zapraszam serdecznie

Grażyna Gasik -  psycholog

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania organizacyjne, które odbędą w salach grupowych o godz. 17.30 w dniach:

21. 09. (poniedziałek)  – grupa Żabki

22. 09. (wtorek) – grupa Biedronki

23. 09. (środa) – grupa Tygryski

24. 09. (czwartek) – grupa Smerfy

28. 09. (poniedziałek) – grupa Słonka

Na zebranie zapraszamy jednego rodzica (opiekuna prawnego), osobę zdrową, w której domu nie przebywa inna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Rodzice proszeni są o dezynfekcje rąk przed wejściem do przedszkola, posiadanie własnej maseczki do osłony ust i nosa oraz własnego długopisu. Zebranie odbywa się bez udziału dzieci.

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją w Przedszkolu nr 181 „Wesołe Nutki”, działając na podst. § 18 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  31  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                         i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)  po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawa oraz zgody organu prowadzącego zawiesza się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w dniach od 4.09.2020r. do 14 .09.2020r. w grupie I „Biedronki” i w grupie V „Słonka”.

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na przebywanie części personelu na kwarantannie do 13.09.2020 r.,  tym samym braku obsady kadrowej, bardzo prosimy Rodziców w miarę swoich możliwości o przyprowadzanie do Przedszkola dzieci, którym Państwo nie mogą zapewnić opieki. Sytuacja jest wyjątkowa. Jesteśmy w stanie objąć opieką ograniczoną ilość dzieci z uwagi na brak personelu.

W celu nie dopuszczenia do łączenia się grup, prosimy w miarę możliwości w najbliższych dniach, aby pobyt dzieci              w przedszkolu odbywał się w podanych poniżej godzinach:

Dzieci z Grupy II „Smerfy” w godz. 7:00 - 17:00,

Dzieci z Grupy III „Tygryski” w godz. 8:00 -16:00,

Dzieci z Grupy IV „Żabki”  w godz. 8:00- 16:30,

Grupa I „Biedronki” i Grupa V „Słonka” postępuje zgodnie zaleceniami Sanepidu.

W pozostałych godzinach dzieci będą łączyć się z innymi grupami.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie sprawy, liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę w tej trudnej dla nas wszystkich chwili.

List Burmistrza Dzielnicy Bielany.

Drodzy Rodzice

Od 1 września zaczynamy nowy rok szkolny.  Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej Przedszkole będzie pracować                 w reżimie sanitarnym.

W związku z powyższym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających
w placówce (dzieci i dorosłych) prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach rozpoczynania pracy poszczególnych grup i tak:

Grupa Biedronki od godziny 8:15

Grupa Smerfy od godziny 7:00

Grupa Tygryski od godziny 8:00

Grupa Żabki od godziny 8:00

Grupa Słonka od godziny 7:30

Prośba nasza umotywowana jest zminimalizowaniem ryzyka nadmiernego kumulowania się osób przed wejściem do przedszkola.

Przyprowadzamy dzieci do godziny 8:30, po tym czasie w przedszkolu będzie przeprowadzana dezynfekcja części wspólnej.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie obowiązującej od 1 września 2020r. Procedury bezpieczeństwa  w Przedszkolu nr 181 „Wesołe Nutki” w czasie epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID – 19

 W dniu przyjścia dziecka do przedszkola dostarczenie podpisanych dokumentów:

- oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola wraz z załącznikiem nr 1 do odbioru dziecka
  z przedszkola
obowiązujące w nowym roku szkolnym.
  (
OŚWIADCZENIA DO ODBIORU DZIECKA Z UBIEGŁEGO ROKU SZKOLNEGO SĄ NIEAKTUALNE)

  (UWAGA! "oświadczenie do odbioru dziecka" podpisują rodzice, natomiast na "załączniku do   

  odbioru dziecka" podpisuje się osoba upoważniona)

- oświadczenie rodziców - załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa (wypełnione i podpisane przez obojga rodziców)

 

Dziękujemy za zrozumienie podjętych przez nas działań, w reżimie sanitarnym, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.
Liczymy na Państwa współpracę, dziękujemy za wsparcie i życzymy zdrowia.

Strony