List Burmistrza Dzielnicy Bielany.

Drodzy Rodzice

Od 1 września zaczynamy nowy rok szkolny.  Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej Przedszkole będzie pracować                 w reżimie sanitarnym.

W związku z powyższym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających
w placówce (dzieci i dorosłych) prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach rozpoczynania pracy poszczególnych grup i tak:

Grupa Biedronki od godziny 8:15

Grupa Smerfy od godziny 7:00

Grupa Tygryski od godziny 8:00

Grupa Żabki od godziny 8:00

Grupa Słonka od godziny 7:30

Prośba nasza umotywowana jest zminimalizowaniem ryzyka nadmiernego kumulowania się osób przed wejściem do przedszkola.

Przyprowadzamy dzieci do godziny 8:30, po tym czasie w przedszkolu będzie przeprowadzana dezynfekcja części wspólnej.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie obowiązującej od 1 września 2020r. Procedury bezpieczeństwa  w Przedszkolu nr 181 „Wesołe Nutki” w czasie epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID – 19

 W dniu przyjścia dziecka do przedszkola dostarczenie podpisanych dokumentów:

- oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola wraz z załącznikiem nr 1 do odbioru dziecka
  z przedszkola
obowiązujące w nowym roku szkolnym.
  (
OŚWIADCZENIA DO ODBIORU DZIECKA Z UBIEGŁEGO ROKU SZKOLNEGO SĄ NIEAKTUALNE)

  (UWAGA! "oświadczenie do odbioru dziecka" podpisują rodzice, natomiast na "załączniku do   

  odbioru dziecka" podpisuje się osoba upoważniona)

- oświadczenie rodziców - załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa (wypełnione i podpisane przez obojga rodziców)

 

Dziękujemy za zrozumienie podjętych przez nas działań, w reżimie sanitarnym, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.
Liczymy na Państwa współpracę, dziękujemy za wsparcie i życzymy zdrowia.

List Prezydenta Warszawy do Uczniów i Rodziców.

Strony