Akcja "Szkoła do Hymnu"

Nasze Przedszkole bierze udział w akcji "Szkoła do Hymnu". 

środę 10 listopada przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 wszystkie grupy przedszkolne, w swoich salach odśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”.

Tego dnia bardzo prosimy o założenie dzieciom strojów odświętnych lub nawiązujących do barw narodowych.