Wielkanoc

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy zdrowych, ciepłych
rodzinnych świąt
oraz samych radosnych chwil.

Dyrektor, Dzieci oraz Personel Przedszkola 181 "Wesołe Nutki"

Szanowni Państwo!

W związku z nowymi wytycznymi, ograniczającymi funkcjonowanie przedszkola od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

Rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub służbach porządkowych (m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji i straży pożarnej), pomocy społecznej oraz oświaty i nie mogących zapewnić opieki dzieciom w wyżej wymienionym terminie, prosimy o informację zwrotną oraz wypełnienie ankiety i przesłanie jej w dniu dzisiejszym do godziny 14:00 na adres
e-mail przedszkola: p181@edu.um.warszawa.pl.

Krótki czas na złożenie ankiety spowodowany jest koniecznością zorganizowania pracy przedszkola.

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wszystkich Państwa prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej przedszkola oraz monitorowanie poczty mailowej poszczególnych grup.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Szanowni Państwo

          W związku z otwarciem dla rodziców etapu wypełniania wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola (od 02.03.2021r. do 19.03.2021r.)  informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 aby złożyć wniosek rodzice mogą:

  1. Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i przesłać go do przedszkola pierwszego wyboru.
  2. Po wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu, złożyć razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne w przedszkolu pierwszego wyboru.

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie  z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”  prosimy nie przesyłać skanów wniosków i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy przedszkola.

Nietypowe Święta Twórczego Przedszkolaka

8 marzec - Dzień Kobiet

10 marzec - Dzień Chłopaka

12 marzec - Dzień Matematyki

21 marzec - Pierwszy Dzień Wiosny

22 marzec- Dzień Wody

24 marzec zajęcia - Labo Odkrywcy Jak kwaśne rzeczy jemy?

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie Biura Edukacji opublikowane zostały „Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”.

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22795_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

 

Szanowni Rodzice

W dniach: od 23 lutego (wtorek) do 1 marca do godz. 16.00 (poniedziałek) przyjmujemy potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

Rodziców zainteresowanych prosimy o pobranie formularza, wypełnienie, podpisanie i niezwłoczne dostarczenie do Pań nauczycielek w grupach, najpóźniej do dnia 01.03.2020r. (poniedziałek) tylko do godz. 16:00

Formularz jest dostępny u wychowawców grup oraz na stronie internetowej przedszkola (w zakładce: dla rodziców - druki do pobrania).

Brak dostarczenia formularza w terminie skutkuje utratą miejsca w placówce.

Rodzice, którzy chcą zmienić Przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 o decyzji informują Panie nauczycielki w grupach.

Informacja wraz linkiem do spotkania dla rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, którzy chcą uzyskać informację na temat rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w SP 187. 

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku nie odbędzie się tradycyjny dzień otwarty szkoły. Przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 187 materiały informacyjne znajdują się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa w zakresie uzykania właściwej informacji nt. przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, zapraszam Państwa na spotkanie online. Odbędzie się ono 17 lutego 2021 r. o godz. 17.30.


Spotkanie z Rodzicami z Przedszkola - Rekrutacja 2021

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg4NDJiNmYtOTBlM...


Aby dołączyć, naciśnij link albo wklej go w przeglądarce.

Szanowni Państwo,

w związku z napływającymi do przedszkola ofertami edukacji w szkołach podstawowych informujemy o możliwości rozpoczęcia kolejnego etapu nauczania w klasie sportowej SP 263.  Od wielu lat szkoła prowadzi nabór do klas pływackich 1-3. W tym roku oferta szkoły będzie znacznie ciekawsza ponieważ oprócz klasy pływackiej powstanie klasa interdyscyplinarna (biathlon, taekwondo, lekka atletyka, triathlon). Poniżej zamieszczamy ulotki ze szczegółowymi informacjami.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia wiadomości w zakładce Dla rodziców - informacje dla rodziców dzieci sześcioletnich, gdzie będziemy umieszczać kolejne napływające do naszego przedszkola oferty.

Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z różnorodnymi materiałmi informacyjnymi umieszczonymi na stronach internetowych interesujących Państwa placówek. Są to: szczegółowe informacje o ofercie,  wirtualne spacery po szkole, prezentacje jak również filmiki. Jest też możliwość wzięcia udziału w dniach otwartych online lub osobistego zwiedzenia szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. 

Dla przykładu poniżej przedstawiamy linki do stron internetowych szkół podstawowych znajdujących sie w pobliżu naszego przedszkola.

https://sp133waw.edupage.org

https://sp187warszawa.edupage.org/news/#news-773

https://zaruski.edu.pl/

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Biura Edukacji został opublikowany harmonogram dla rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz kryteria rekrutacji.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22715-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych

Strony