Góra Grosza

góra grosza

 

Nasze Przedszkole jak co roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej zbiórki. Dokładając swoją cegiełkę, budujemy dobro i od najmłodszych lat kształtujemy postawy bezinteresownej pomocy innym.