Tygryski

Tygrysy na zajęciach poznawały zasady higieny, dbania o siebie i swoje zdrowie oraz co zrobić jeśli zachorujemy. Dowiedziały się jakie są zasady zdrowego odżywiania i przypomniały sobie piramidę żywienia. Poznawaliśmy również zdrowe produkty. Każdy z nas umieszczał wybrany produkt w odpowiednim miejscu piramidy, komponował zdrowe i wartościowe posiłki, a na koniec zajęć tworzyliśmy własne piramidy żywienia w parach. Do pracy wykorzystaliśmy gazetki reklamowe z których wycinaliśmy potrzebne nam produkty.

10 listopada Tygryski obchodziły Dzień Jeża. Zajęcia zaczęliśmy od wysłuchania piosenki o bohaterze naszych zajęć. Następnie dowiedzieliśmy się do czego służą jeżowi kolce, jaki tryb życia prowadzi i czym się żywi. Pobawiliśmy się w zabawę ruchowo – naśladowczą: „Na dywanie siedzi jeż”. Po wspólnej zabawie „karmiliśmy” jeża, którego nazwaliśmy Jeż Jerzy. Zabawa dydaktyczna polegała na rzucaniu kostką, przeliczaniu oczek kostki i ślimaków. Następnie ślimakami karmiliśmy Jerzego. Kolejnym zadaniem było rozcięcie po liniach obrazka, prawidłowe ułożenie puzzli, przyklejenie elementów na kartkę i pokolorowanie rysunku jeża. Na zakończenie zajęć wykonaliśmy wspólną pracę plastyczną. Odrysowywaliśmy ręce na kolorowych kartkach, wycinaliśmy i układaliśmy je jako kolce naszego jeża. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa w uroczystych obchodach Dnia Jeża.

We wtorek 10 listopada przygotowując się do Święta Odzyskania Niepodległości wykonaliśmy kotyliony i zaśpiewaliśmy wspólnie fragment hymnu, przypominając sobie jego słowa. Następnie poznaliśmy historię państwa polskiego na podstawie krótkiego filmiku i przypomnieliśmy sobie polskie symbole narodowe. Poznaliśmy postać Józefa Piłsudskiego i obejrzeliśmy na zdjęciu Grób Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie zajęć uczyliśmy się piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”, pokazując na mapie miasta o których usłyszeliśmy w utworze. Na pamiątkę obchodów Święta Odzyskania Nieodległości, każdy otrzymał Medal Małego Patrioty.

Na początku listopada Tygryski poznawały właściwości wody. Obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie, zauważyliśmy, że coraz częściej pada deszcz i korzystając z okazji dowiedzieliśmy się w jaki sposób woda krąży w przyrodzie. Wysłuchaliśmy również opowiadania „Wędrówka kropelki wody”, rozwiązywaliśmy deszczowe zagadki i wzięliśmy udział w zabawie badawczej, sprawdzając które przedmioty pływają, a które toną.

5 listopada roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych bajkach i postaciach. Nie zabrakło również muzycznych i słownych zgadywanek. Po muzycznych zagadkach tańczyliśmy i bawiliśmy się razem. Na koniec wspólnie stworzyliśmy plakat, kolorując postaci z bajek i układaliśmy bajkowe puzzle. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało znaczek ze swoją ulubioną postacią z bajki.

Zadania do realizacji na miesiąc listopad:

 • Poznawanie naszego kraju, symboli narodowych oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych.
 • Zapoznanie się z historią powstania państwa polskiego.
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie podczas późnej jesieni.
 • Zapoznanie się z występującymi zjawiskami atmosferycznymi podczas późnej jesieni.
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na placu zabaw.
 • Zwracanie uwagi na porządek wokół siebie, odkładania zabawek w wyznaczone miejsce.
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu codziennym. Obieg wody w przyrodzie.
 • Ćwiczenie uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Zwrócenie uwagi na odpowiednie dostosowanie ubrań do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przemarznięciu i przegrzaniu).
 • Poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy oraz poznawanie wyglądu i nazw domów zwierząt.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 • Poznanie wybranych liter.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia poprzez zabawy matematyczne. Stosowanie liczebników głównych. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych urządzeń elektrycznych, poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów.
 • Poznawanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu codziennym. Obieg wody w przyrodzie.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości dzieci poprzez ćwiczenia plastyczne i grafomotoryczne.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu poprzez organizowanie zabaw przy muzyce.
 • Świętowanie Nietypowych Świąt Twórczego Przedszkolaka.
 • Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

25 października (w niedzielę) przypadał Dzień Kundelka, Tygryski obchodziły ten dzień w poniedziałek. Dzieci poznały obowiązki spoczywające na właścicielach czworonogów, sposoby jak o nie dbać i jakie akcesoria są w tym przydatne. Na początku zajęć wysłuchaliśmy piosenki „Kundel bury” i nauczyliśmy się refrenu by móc wspólnie zaśpiewać. Później ułożyliśmy historyjkę obrazkową o porzuconym piesku, a następnie każde dziecko otrzymało puzzle z wizerunkiem kundelka. Naszym zadaniem było ułożenie ich i przyklejenie na kartkę. Bawiliśmy się również w kodowanie i kolorowanie pól na odpowiednie kolory, a z kolorowych kwadracików wyszły nam przepiękne kundelki. Następnego dnia przy akompaniamencie piosenki „Kundel bury” wykonaliśmy własne pieski, korzystając z recyklingu i zużytych rolek po papierze toaletowym. Każdy wykonał swojego kundelka i nadał mu imię.

14 października Tygryski obchodziły Dzień Edukacji Narodowej. Rozmawialiśmy na temat pracy nauczyciela, ale również innych pracowników naszego przedszkola. Poznaliśmy bliżej zawód nauczyciela i jego obowiązki, dowiedzieliśmy się jak wygląda dziennik i co zapisuje w nim Pani. Natomiast 19 października obchodziliśmy Dzień Poczty Polskiej. W nawiązaniu do tego święta przypomnieliśmy sobie na czym polega praca listonosza i jak wygląda droga listu od nadawcy do odbiorcy. Obejrzeliśmy z bliska kopertę i przykładowe znaczki, a na koniec mieliśmy możliwość zaprojektowania swojego własnego znaczka pocztowego. Korzystając z kart o zawodach, poznaliśmy również atrybuty jakimi posługują się w swoich pracach: strażak, lekarz, murarz, malarz, nauczyciel, policjant, fryzjer, kucharz, aktor oraz rolnik.

Tygrysy w ostatnim czasie poznawały dary z sadu i z ogrodu. Utrwalały nazwy owoców i warzyw. Dowiadywały się, jak rosną warzywa i która ich część jest jadalna. Poznawaliśmy również jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw. Uczyliśmy się piosenek: „Jesień w sadzie i w ogrodzie” oraz ,,Czerwony pomidorek”. Dużo czasu spędziliśmy na zabawach ruchowo-naśladowczych, muzycznych i ćwiczeniach gimnastycznych podczas, których rozwijaliśmy poczucie rytmu, równowagę i ogólną sprawność fizyczną. Korzystając z darów jesieni wykonywaliśmy prace plastyczne. Zrobiliśmy ślimaki z kasztanów i plasteliny, sowy oraz witraże wykorzystując kolorowe, jesienne liście.

12 października Tygrysy obchodziły Dzień Drzewa. Dopasowywały poznane wcześniej drzewa do ich owoców, zapoznały się z ich budową i dowiedziały się jaką pełnią rolę w przyrodzie i w życiu człowieka. Na koniec zajęć, podzieliśmy się na cztery zespoły i wykonaliśmy drzewa w czterech porach roku. Każda grupa miała za zadanie namalować farbami drzewo, a następnie wybrać elementy, które pasowały do wykonywanej w grupie pory roku i przyklejenie ich.

Strony