Zadania wspierające rozwój dziecka do realizacji we wrześniu:

Smerfy

Zadania do realizacji:

 • Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi.
 • Przypomnienie  imion swoich kolegów i koleżanek oraz poznanie imion nowych dzieci.
 • Rozpoznawanie wyglądu i nazwy indywidualnego znaczka.
 • Budzenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i przynależności do grupy Smerfy- integracja grupy.
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).
 • Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie; dbanie o wspólne sprzęty i zabawki.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych.
 • Rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
 • Poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.
 • Utrwalenie znajomości kolorów
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych :koło, trójkąt, kwadrat.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i przeliczania przedmiotów .
 • Nauka trzymania nożyczek i wycinanie prostych kształtów .
 • Zachęcanie do samodzielności podczas czynności samoobsługowych : jedzenie , ubieranie się.

Tematy do realizacji:

1. Moje przedszkole.

2. Jestem przedszkolakiem.

3. Na ulicy.

4. Jesień w sadzie.