Zadania wspierające rozwój dziecka do realizacji w październiku

Smerfy

Zadania do realizacji:

 • Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.
 • Przestrzeganie zasad panujących w grupie Smerfy.
 • Wspólne dbanie o zabawki i porządek w sali grupy Smerfy.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Utrwalanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozpoznawanie i nazywanie  warzyw, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią.
 • Rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich odtwarzanie.
 • Utrwalanie klasyfikowania według podanej cechy. 
 • Doskonalenie umiejętności pracy w parach.
 • Rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozwijanie motoryki małej przez zabawy masami plastycznymi, plasteliną.
 • Rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas krojenia warzyw.
 • Utrwalanie odróżniania środowiska parku i lasu.
 • Rozwijanie empatii i odpowiedzialności przez poszerzanie wiedzy o zachowaniu w sytuacji znalezienia cudzej własności.
 • Utrwalanie pojęć związanych z ptakami.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo.
 • Przypomnienie informacji o skarbach jesieni.
 • Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
 • Doskonalenie umiejętności opisywania emocji.
 • Utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie
 • Nauka opisywania aktualnej, jesiennej pogody.
 • Doskonalenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni.
 • Utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże.
 • Utrwalanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych znaków drogowych.
 • Nazywanie figur geometrycznych.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami poprzez wycinanie prostych kształtów.
 • Zachęcanie do samodzielności podczas ubierania się, jedzenia, czynności higienicznych.

Teamty do realizacji:

1. Jesień w ogrodzie.

2. Jesienny krajobraz.

3. Deszczowa pogoda.

4. Bezpieczni na drodze.