Zabawa Sztuką

Nasze Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa Sztuką", którego głównym założeniem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi. Projekt ma na celu m.in. zachęcanie do twórczej aktywności w procesie zabawy, zapoznanie z wybranymi dziełami, twórcami oraz technikami plastycznymi, kształtowanie orientacji przestrzennej i doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych. Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz podstawowymi kierunkami polityki oświatowej.

Załączniki: