Rekrutacja na dyżur wakacyjny 2024

Szanowni Rodzice

Zgodnie z harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny:

od 03.04.2024 r. do 19.04.2024 r. do godz. 20.00  pod adresem: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl rodzice rejestrują wnioski w systemie.

  • Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice przesyłają za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów (do 19.04.2024 r.)

              lub:

  • od 03.04.2024 r. do 22.04.2024 r.  (do godz. 16.00)  Rodzice składają wypełnioną i zarejestrowanąw systemie papierową wersję wniosku w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów
    (dotyczy wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym i nieprzesłane w systemie).

Nasze Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w III Turnusie (od 12.08.2024 r. do 30.08.2024 r.)

Informacje o terminach, zasadach, harmonogramie dyżurów przedszkoli, znajdziecie Państwo na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-zapisow

W Przedszkolu nr 181 „Wesołe Nutki” wnioski na dyżur wakacyjny należy składać: w terminie: od 03.04.2024 r. do 22.04.2024 r. (do godz. 16:00)  w sekretariacie Przedszkola: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.