Rekrutacja

AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZEJ SRTONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI

DRODZY RODZICE

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Szanowni Państwo

          W związku z otwarciem dla rodziców etapu wypełniania wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola (od 02.03.2021r. do 19.03.2021r.)  informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 aby złożyć wniosek rodzice mogą:

  1. Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i przesłać go do przedszkola pierwszego wyboru.
  2. Po wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu, złożyć razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne w przedszkolu pierwszego wyboru.

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie  z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”  prosimy nie przesyłać skanów wniosków i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy przedszkola.

Druki oświadczeń znajdą Państwo w załadce Dla Rodziców - druki do pobrania