Założenia do realizacji na miesiąc maj

Smerfy

ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI NA MIESIĄC MAJ 

 1. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych symboli narodowych – godło, flaga, hymn. Rozbudzanie uczuć patriotycznych.
 2. Poznawanie herbu i zabytków miasta Warszawy.
 3. Doskonalenie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych.
 4. Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 5. Obserwacja zwierząt żyjących na łące, w trawie, w ogrodzie – przestrzeganie zasad szanowania przyrody.
 6. Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi – rozwijanie mowy i myślenia.
 7. Poznawanie pracy ludzi w różnych zawodach i ich atrybutów.
 8. Rozwijanie pojęć matematycznych w zabawach i ćwiczeniach.
 9. Uświadomienie ważnej roli rodziny i rodziców w życiu dziecka.
 10. Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.
 11. Stwarzanie okazji do odczuwania radości z przygotowywania niespodzianki dla najbliższych.

Tematy kompleksowe:

 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
 2. Łąka wiosną.
 3. Znamy różne zawody.
 4. Święto Mamy.