Założenia do realizacji na miesiąc czerwiec

Smerfy
1. Zachęcenie dzieci do odpowiedzi na pytania dotyczące utworu.
2. Zachęcenie do uczestniczenia w ćwiczeniach ruchowych – rozwijanie zwinności.
3. Rozwijanie pojęć matematycznych – liczenia w zakresie 5.
4. Umuzykalnianie dzieci – różnicowanie melodii szybkiej i wolnej.
5. Zachęcanie do wypowiedzi na temat podobieństw między dziećmi.
6. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
7. Rozwijanie inwencji twórczej.
8. Kształtowanie wymowy poprzez wypowiedzi na temat swojego podwórka.
9. Zachęcanie do interesowanie się przyrodą.
10. Zachęcanie do śpiewu i tańca przy poznanych piosenkach.
11. Pokazywanie odpowiedniego modelu zachowania wobec nieznajomych.
12. Zachęcanie do rozmowy na temat wybranego miasta
Polski.
 
Tematy kompleksowe:
1. Wszystkie dzieci są nasze.
2. Na moim podwórku.
3. Zbliżają się wakacje.