Spotkania adaptacyjne dla dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy dzieci przyjęte do Przedszkola nr 181 "Wesołe Nutki" na rok szkolny 2021/2022 na spotkania adaptacyjne w następujących dniach:

30 sierpnia 2021 r. w godz. 10:00-12:00

31 sierpnia 2021 r. w godz. 10:00-12:00

W związku z panującym stanem epidemii spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

W związku z powyższym do Przedszkola zapraszamy dziecko wraz z jednym opiekunem. Rodzice zobowiązani są do osłony ust i nosa.

Dla zainteresowanych, którzy chcą porozmawiać indywidualnie zapraszamy do kontaktów telefonicznych - 22 834 16 30/ 512 135 004  w terminach: do 16.07.2021r. oraz od 9.08.2021r.