Rekrutacja - potwierdzenie woli zapisu

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 23 kwietnia 2021 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja taka jest również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 do 29 kwietnia br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy kliknąć przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców dostępna w systemie rekrutacyjnym) lub złożyć w przedszkolu pisemne potwierdzenie (druk potwierdzenia w zakładce Dla Rodziców - druki do pobrania).
Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga osobistego złożenia dokumentów w placówce.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.