Rekrutacja Potwierdzenie woli zapisu

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie do 27 kwietnia do godz. 16.00 (środa) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata

lub

  • składając pisemne potwierdzenie w przedszkolu

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca i nieprzyjęciem dziecka do przedszkola