Projekt "Przez śmiech do wiedzy - pokonaj wirusa"

plakat1.jpg

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Przez śmiech do wiedzy - pokonaj wirusa" realizowanego przez fundację Dr Clown i Wesoły Uniwersytet. Celem projektu jest rozbudzenie w dzieciach zachwytu i szacunku dla przyrody, które stanowią podstawę rozwijanej przez nie postawy ekologicznej, lepsze zrozumienie zagrożeń związanych z bakteriami chorobotwórczymi i wirusami oraz zachęcenie dzieci do stosowania w praktyce podstawowych zasad profilaktyki antywirusowej oraz antybakteryjnej. Projekt realizowany jest za pomocą filmu w formie kabaretu edukacyjnego, gry dydaktycznej oraz zajęć plastycznych.