Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej

Szanowni Rodzice

W dniach: od 23 lutego (wtorek) do 1 marca do godz. 16.00 (poniedziałek) przyjmujemy potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

Rodziców zainteresowanych prosimy o pobranie formularza, wypełnienie, podpisanie i niezwłoczne dostarczenie do Pań nauczycielek w grupach, najpóźniej do dnia 01.03.2020r. (poniedziałek) tylko do godz. 16:00

Formularz jest dostępny u wychowawców grup oraz na stronie internetowej przedszkola (w zakładce: dla rodziców - druki do pobrania).

Brak dostarczenia formularza w terminie skutkuje utratą miejsca w placówce.

Rodzice, którzy chcą zmienić Przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 o decyzji informują Panie nauczycielki w grupach.