Opieka wakacyjna

Szanowni Państwo

W bieżącym roku szkolnym dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu będzie zorganizowany w czasie od 1 lipca do 11 sierpnia 2021r.

Rodzice, którzy zechcą skorzystać z tej możliwości  zobowiązani będą do zadeklarowania konkretnych terminów uczęszczania dziecka do przedszkola w tym czasie w przedziałach tygodniowych.
W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli zaplanować pracę przedszkola w wakacje (ankieta dostepna jest w zakładce Dla rodziców - druki do pobrania).

W związku z koniecznością  zaplanowania zaległych urlopów nauczycieli, prosimy o deklarowanie zapewnienia dzieciom opieki wyłącznie w niezbędnym terminie. 

Brak wypełnionej ankiety w ustalonym czasie będzie przez nas rozumiany jako rezygnacja z udziału w dyżurze wakacyjnym.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, dzieci na dyżur wakacyjny mogą uczęszczać tylko do swojego przedszkola.

W zależności od ilości dzieci i okresu ich pobytu w przedszkolu grupy organizowane będą według innych zasad niż w ciągu roku szkolnego. Może się zdarzyć tak, iż dzieci będą uczęszczały do innej grupy i będą pozostawały pod opieką innych nauczycieli, niż to miało miejsce w ciągu roku.

Ankiety podpisane przez oboje rodziców składamy osobiście w przedszkolu lub odsyłamy w formie skanu na adres mailowy: p181@edu.um.warszawa.pl  do 20 maja br.

W załączniku dołączamy list dotyczący organizacji opieki wakacyjnej Pani Renaty Kaznowskiej - Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy.