Konkurs plastyczny dla dzieci i Rodziców "Order Życzliwości"

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami do udziału w konkursie plastycznym

z okazji Światowego Dnia Życzliwości

„Order Życzliwości”

 

Regulamin konkursu:

1. Zadaniem dzieci wraz z Rodzicami jest wykonanie orderu - symbolu życzliwości.

2. Praca może być wykonana dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych materiałów, w dowolnym formacie.

3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka.

4. Prace należy składać do dnia 18.11.2019r. u nauczycielek w grupach.

5. Jury oceniać będzie wartości artystyczne, estetykę wykonania i oryginalność pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a autorzy najlepszych prac upominki.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystych odchodów „Święta Życzliwości” w dniu 21.11. 2019r. z udziałem dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.