Informacja dla Rodziców dzieci z grup "Biedronki" i "Słonka"

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją w Przedszkolu nr 181 „Wesołe Nutki”, działając na podst. § 18 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  31  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                         i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)  po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawa oraz zgody organu prowadzącego zawiesza się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w dniach od 4.09.2020r. do 14 .09.2020r. w grupie I „Biedronki” i w grupie V „Słonka”.