Informacja

Szanowni Rodzice

W dniach: od 28 lutego (wtorek) do 6 marca do godz. 16.00 (poniedziałek) przyjmujemy potwierdzenia

o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024.

Rodziców zainteresowanych prosimy o pobranie formularza, wypełnienie, podpisanie
i niezwłoczne dostarczenie do Pań nauczycielek w grupach,

najpóźniej do dnia 06.03.2023r. (poniedziałek) tylko do godz. 16:00

Formularz jest dostępny u wychowawców grup oraz na stronie internetowej przedszkola
(w zakładce: dla rodziców - druki do pobrania).

Brak dostarczenia formularza w terminie skutkuje utratą miejsca w placówce.

Rodzice, którzy chcą zmienić Przedszkole w roku szkolnym 2023/2024 o decyzji rezygnacji informują Panie nauczycielki w grupach.