Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

Szanowni Państwo!

W związku z nowymi wytycznymi, ograniczającymi funkcjonowanie przedszkola od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

Rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub służbach porządkowych (m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji i straży pożarnej), pomocy społecznej oraz oświaty i nie mogących zapewnić opieki dzieciom w wyżej wymienionym terminie, prosimy o informację zwrotną oraz wypełnienie ankiety i przesłanie jej w dniu dzisiejszym do godziny 14:00 na adres
e-mail przedszkola: p181@edu.um.warszawa.pl.

Krótki czas na złożenie ankiety spowodowany jest koniecznością zorganizowania pracy przedszkola.

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wszystkich Państwa prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej przedszkola oraz monitorowanie poczty mailowej poszczególnych grup.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Załączniki: