Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola do 18.04.2021r.

Drodzy Rodzice,

w związku z ogłoszonymi dalszymi obostrzeniami, wydłużony zostaje czas ograniczenia funkcjonowania przedszkola do 18.04.2021 r.

Tak jak dotychczas, Rodziców spełniających warunki i będących zatrudnionych w podmiotach wymienionych w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i nie mogących zapewnić opieki dzieciom w wyżej wymienionym terminie, prosimy o informację zwrotną.

Zwrotną informację prosimy przesłać na adres przedszkola: p181@edu.um.warszawa.pl do dnia jutrzejszego tj. 09.04.2021 r. do godziny 11:00.

Pozostali Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wszystkich Państwa prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej przedszkola oraz monitorowanie poczty mailowej poszczególnych grup.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19